Bollnäs kommun satsar på Dans för hälsa

Dans för hälsas logotyp.

Ungas psykiska ohälsa har ökat under pandemin. En av satsningarna vi gör för att unga ska må bättre är projektet Dans för hälsa som är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga.

Dans för hälsa är en beprövad metod och ett värdefullt komplement till sedvanlig behandling och används över hela landet. Det handlar om kravlös dans efter skoltid med fokus på rörelseglädje och social gemenskap. Forskning visar att dans ger positiva hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet

Samarbete mellan förvaltningar

Teknik- service- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt elevhälsan i Bollnäs Kommun kommer tillsammans starta upp Dans för Hälsa våren 2023. Under mars i år utbildades tre instruktörer i Bollnäs i Dans för Hälsa med stöd från Region Gävleborg och Fritidsenheten Bollnäs kommun.

– Det känns roligt att verkligen ha ett verktyg för att hjälpa dessa ungdomar. Att vi dessutom kan avlasta skolhälsovården och komplettera elevhälsan i deras arbete är en bonus. Nu under hösten startar vi en arbetsgrupp för att bland annat bestämma vilka åldersgrupper vi ska rikta oss till och hur rekryteringen ska se ut. Målet är att starta upp efter jullovet, säger Annika Lans som är Bollnäs kommuns projektledare för Dans för hälsa.

Se en film om Dans för Hälsa

Se den starka filmen om Natasha, Jenny och Malin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som berättar om hur psykisk ohälsa kan vara och om hur dansprojektet hjälpte dem.

Mer om Dans för hälsa

Dans för Hälsa är metodiken bakom en vetenskaplig randomiserad studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro Universitet (“dansprojektet”). Studien visar att regelbunden dans gav hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella symtom. Utöver det individuella lidandet utgör detta en stor samhällelig kostnad samt ökad risk för utanförskap, depression och ångestproblematik.

Hälsoekonomisk analys visar kostnadseffektivitet - beroende på ökad livskvalitet, minskat antal skolsköterskebesök (54% i dansgruppen och 25% i kontrollgruppen minskade antal besök).

Läs mer på Dans för hälsas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2022 kl. 13.54

Sidfot