Kommunfullmäktige sammanträder idag klockan 17:00

Bild av Bollnäs stadshus

Ikväll är det första kommunfullmäktige efter sommaruppehållet. Och samtidigt det sista sammanträdet för innevarande mandatperiods ledamöter.

Ärendelistan består av relativt få ärenden, 12 till antalet, bland annat uppföljning av teknik- och fritidsnämnden.

Här följer ett urval från föredragningslistan:

  • Sammanträdet inleds som vanligt med allmänhetens och ledamöternas frågestund
  • Uppföljning av teknik- och fritidsnämnden och Bollnäs och Ovanåkers överförmyndarnämnds verksamheter 2021.
  • Välfärdsstrategi Gävleborg: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Välfärdsstrategin för den samverkan Bollnäs kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd, att den därmed ersätter tidigare överenskommelser rörande länssamverkan
  • Revidering av förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg. Den reglerar finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets 10 kommuner. För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska vara representerad av med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. I nu gällande förbundsordning är fem kommuner ledamöter och fem ersättare.
  • Program för civilt försvar 2022-2025: Förslaget är framtaget av Kommunalförbundet Hälsingland (KFH), och har diskuterats mellan medlemskommunerna i den centrala säkerhetsgruppen där säkerhetscheferna från Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn ingår. Enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ansvarar kommunen för flertalet uppgifter inför och under höjd beredskap.

Sammanträdet kan följas via webbsändningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., via Bollnäs bostäders TV-nät samt på närradion 98,4 MHz. Hörslinga finns.

Mer på ämnet

Så styrs Bollnäs kommun
Kommunfullmäktige
Sammanträdeskalender
Efterutsändning av kommunfullmäktige
Möteshandlingar och kallelser
Medborgarförslag

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2022 kl. 13.05

Sidfot