Möte om Arbrås framtid

Flygbild över Arbrå.

Välkommen till allmänhetens möte om Arbrås framtid på Forum i Arbrå 29 september klockan 18-20.

Just nu är den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Arbrå ute på samråd och vi vill gärna tillsammans med er diskutera förslaget och ha in era synpunkter.

På plats kommer berörda politiker från Bollnäs kommun att finnas liksom representanter från Samhällsbyggnadskontoret.

Under kvällen kommer vi att i korthet presentera den fördjupade översiktsplanen för Arbrå och tillsammans diskutera de olika förslagen.

Aktuella frågor kan vara:

  • I vilka områden saknar ni gång- och cykelvägar?
  • Var tycker ni att vi ska bygga bostäder eller trygghetsboende?
  • Hur ska kollektivtrafiken utvecklas?
  • Hur förbättra vi tryggheten i Arbrå?

Vill du ta del av förslaget till fördjupad översiktsplan för Arbrå i sin helhet innan mötet så finns det att läsa här på bollnas.se:
Fördjupad översiktsplan för Arbrå

Tid: 29 september klockan 18-20
Plats: Forum Arbrå

Vi bjuder på fika!

Välkomna!

Har ni några frågor eller funderingar hör av er till:
Erik Lundh
Telefon: 0278-252 26
E-post: erik.lundh@bollnas.se

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2022 kl. 16.17

Sidfot