Möte om Kilafors framtid

Flygbild över Kilafors tätort.

Välkommen till allmänhetens möte om Kilafors framtid på Biografteatern i Kilafors 5 oktober klockan 18:00-20:00.

Just nu är den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Kilafors ute på samråd och vi vill gärna tillsammans med er diskutera förslaget och ha in era synpunkter.

På plats kommer berörda politiker från Bollnäs kommun att finnas liksom representanter från Samhällsbyggnadskontoret.

Under kvällen kommer vi att i korthet presentera den fördjupade översiktsplanen för Kilafors och tillsammans diskutera de olika förslagen.

Aktuella frågor kan vara:

  • I vilka områden saknar du gång- och cykelvägar?
  • Var tycker du att vi ska bygga bostäder eller trygghetsboende?
  • Hur ska kollektivtrafiken utvecklas?
  • Hur förbättrar vi tryggheten i Kilafors?

Vill du ta del av förslaget till fördjupad översiktsplan för Kilafors i sin helhet innan mötet så finns det att läsa här på bollnas.se:
Fördjupad översiktsplan för Kilafors

Tid: 5 oktober klockan 18:00-20:00
Plats: Biografteatern i Kilafors

Vi bjuder på fika!

Välkomna!

Har du några frågor eller funderingar hör av er till:
Erik Lundh
Telefon: 0278-252 26
E-post: erik.lundh@bollnas.se

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2022 kl. 08.39

Sidfot