Ny teknik städar Björktjäratjärn

Stranden vid Björktjäratjärn och flotten som används vid muddringen.

Näringsrika bottenmassor i Björktjäratjärn i Bollnäs orsakar syrebrist i sjöns djupaste delar, men nu ska muddring ske med hjälp av ny teknik för att reparera och återställa miljön i vattnet.

Genom muddringen med en slags ”robotdammsugare” går det att få upp bottenmassor, som bland annat innehåller fosfor och som bidrar till att mycket syre förbrukas.

– Tidigare synder har orsakat en ond cirkel där syrebrist uppstår i sjön och fosfor frigörs. Nu muddrar vi där det är dåligt med syre i vattnet, alltså i den djupaste delen av sjön, och där finns i stort sett inte heller några djur, vilket gör att metoden är skonsam även för djurlivet i sjön, berättar kommunens limnolog Tommy Vestersund.

Muddringen i Björktjäratjärn ska pågå till och med vecka 42, för att sedan upprepas nästa år och året efter det.

– Därefter ska sjön ha vänt från en negativ syrefattig och näringsrik trend, till att bli en hel och mer ren, med en näringsnivå som är anpassad för tjärnens ekosystem och miljö.

Arbetet är en del i projektet ”Skonsam muddring i X-län”, som är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Gävleborg med Bollnäs kommun som projektägare. Projektet bekostas till 90 procent av pengar utanför kommunen, så kallade LOVA-medel. Att just Björktjäratjärn är hårt drabbad av näringsrika ämnen och syrebrist har flera förklaringar, säger Tommy Vestersund.

– Faktorer som är bidragande var för sig, eller i kombination, är bland annat jordbruksmarker, onaturligt mycket fåglar i förhållande till tjärnens storlek men också rastning av hundar där fekalierna inte plockas upp.

Flotten i Björktjäratjärnen.

En flotte används för att dra dammsugaren. Allt styrs via en dator eller mobiltelefon med hjälp av 4G- eller 5G- nätet. Det som ser ut som en flagga på flotten är en mottagare.

Dammsugarmunstycket som dras utmed botten.

Dammsugarmunstycket som körs på botten av de djupa delarna av tjärnen.

Sedimentationsbassänger där vattnet renas i tre steg.

Sedimentationsbassänger där vattnet renas i tre steg. Sedimentet som blir kvar kommer vi ta prover på och sedan blir det näringsrik jord som vi kan använda i rabatter runt om i Bollnäs kommun.

Brunt vatten som pumpas in i den första bassängen.

Vatten och sediment som pumpas in från tjärnen och in i första bassängen.

Renare vatten som pumpas in i sista bassängen.

Betydligt renare vatten som pumpas in i tredje och sista bassängen. Ur sista bassängen pumpas vattnet ut på marken för att infiltreras genom marken. 

Kaveldun i strandkanten.

Växten kaveldun är en indikatorart på övergödning och som regel beroende av mänsklig aktivitet.

Vattendjupskarta över Björktjäratjärnen.

Vattendjupskarta över Björktjäratjärnen.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 september 2022 kl. 10.26

Sidfot