Nattvandra och samla pengar till din favoritförening!

Sjön Vågen i skymning.

Vi har tecknat en överenskommelse med Nattvandrarna Sverige. Det innebär inom kort att du både kan bidra till tryggheten i samhället och samtidigt samla pengar till din favoritförening.

Överenskommelsen innebär att nattvandring sker på platser där behoven bedöms som störst för tillfället. Målet är att främst öka tryggheten i samhället. Projektet, som inledningsvis är tvåårigt, förväntas bidra till ökad vuxennärvaro och som i förlängningen kan leda till att ge barn och unga goda och trygga uppväxtvillkor.

– Vi tycker att det är en bra lösning att erbjuda föreningar ersättning mot nattvandring. Pengarna kan användas i föreningarnas ungdomsverksamhet. Samtidigt ökar vuxennärvaron på kvällen/natten vilket i sin tur kan öka trivsel och trygghet samt fungerar som en förebyggande insats. Ett mervärde vi får på köpet, är att barn och unga kommer i kontakt med vuxna som har kopplingar till exempelvis organiserad idrott och föreningsliv. Att nattvandra med den gula jackan på sig innebär att man helt legitimt och tryggt får möjligheten att röra sig ute i samhället på kvällar och nätter, säger biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks.

Fler fördelar med nattvandring

Nattvandringen förväntas bidra till vårt trygghets- och brottsförebyggande arbete samt ge underlag för en samlad lägesbild. Genom vuxennärvaron kommer vi kunna hjälpa och stötta vid behov samt informera om hjälp och stöd.

– Vi är i en uppstartsfas just nu och vi räknar med att vara fullt igång inom den närmaste tiden. Jag hoppas att samarbetet mellan Bollnäs kommun och Nattvandrarna Sverige kommer att möjliggöra att fler vuxna engagera sig och ansluter till nattvandringen. De är en värdefull och avgörande pusselbit för ett tryggt samhälle, fortsätter Bosse Wallbäcks.

Vill du bidra till civilsamhället genom att nattvandra?

Kontakta Nattvandrarna i Bollnäs om du är intresserad av att nattvandra och samtidigt samla pengar till din förenings ungdomsverksamhet. Om du inte med i någon förening men vill nattvandra ändå, löser vi det genom att du väljer en förening att nattvandra för.

Anmäl ditt intresse till Nattvandrarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nattvandrarna Sveriges evenemang på Facebook om nystart med nattvandring i Bollnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så arbetar Nattvandrarna Sverige i Bollnäs

Som nattvandrare är du exempelvis ute främst fredagar och lördagar samt vid riskhelger, skollov och festivaler. Nattvandrarna Sverige har som mål att bibehålla en hållbar närvaro i hela Bollnäs kommun och vara en del av det förebyggande arbetet genom att:

  • Finnas för kommunens ungdomar, och skapa trygghet och tilltro
  • Vara vuxna som bryr sig, lyssnar och ser ungdomen, som kan skapa gränser och ge stöd och hjälp när det behövs
  • Förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse
  • Finnas ute kvällar och nätter på fredagar och lördagar samt på festivaler och högriskhelger
  • Bilda opinion för att visa på nattvandringens betydelse för barn och ungdomar
  • Samverka med andra eventuella nattvandrarföreningar och andra grupper med syfte att skapa trygghet för ungdomar och unga vuxna.
  • Informera och utbilda föreningarna om regelverk, etiska regler, rättigheter och skyldigheter som medlem i en nattvandrarorganisation eller vid deltagande av nattvandring.
  • Nattvandrarna Sverige tillhandahåller västar/jackor, start-kit, försäkring och utbildningar som är relevanta för nattvandringen.
  • Nattvandringen sker alltid tillsammans med ansvariga från Nattvandrarna Sverige.

Som grund för verksamheten inom Nattvandrarna Sverige, såväl som inom de lokala nattvandrargrupperna, ska ligga en värdig och jämställd människosyn oavsett hudfärg, kön, religion, sexuell läggning, etnisk- och/eller kulturell bakgrund.

Mer om Nattvandrarna Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 oktober 2022 kl. 15.47

Sidfot