Samtal om våld i nära relation med biskop Karin Johannesson

Polis Helena Sundberg, biskop Karin Johannesson och Shida Kinuka Karlsson.

Polis Helena Sundberg, biskop Karin Johannesson och Shida Kinuka Karlsson.

Projektet Trygga hus sprider kunskap om projektet samtidigt som de bidrar till ökad kunskap om hur det går att upptäcka och förebygga våld i nära parrelationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

I går var samordnarna för projektet, Shida Kinuka Karlsson och polis Helena Sundberg, inbjudna att träffa biskop Karin Johannesson för att berätta om arbetet med projektet. Projektet Trygga hus och och Svenska kyrkans arbete har flera beröringspunkter. Tillsammans kommer de att samarbeta tätare med att erbjuda våldsutsatta och våldsutövare det stöd de kan behöva för att kunna förändra sin livssituation.

På eftermiddagen fick individ- och familjeomsorgen information om Trygghetens hus i Torsbergsskolans aula. För dem föreläste även Sara Waller Skog som forskar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Dagen avslutades med ett arrangerat panelsamtal på församlingshemmet. I panelen satt:

  • Karin Johannesson, biskop
  • Linda Wallberg, Föreningsalliansen
  • Bosse Wallbacks, biträdande kommunchef
  • Marie Centerwall, kommunalråd
  • Anders Ringård, rektor på Lust och Lära

Moderator var Ingrid Augrell, kyrkoherde.

Trygghetens hus

Trygghetens hus är ett samverkansprojekt mellan Bollnäs kommuns och Polisen Hälsinglands som syftar till att upptäcka och förebygga våld i nära parrelationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer om projektet Trygghetens hus

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 oktober 2022 kl. 15.46

Sidfot