Våra förskolor en förebild för andra!

Ryggtavla på förskollärare med förskolebarn i bakgrunden

Ett nytt arbetssätt inom Bollnäs kommuns förskolor har blivit så lyckat att vi blivit en förebild för andra kommuner. Tack vare våra kompetenta och utvecklingsinriktade pedagoger och rektorer håller undervisningen på våra förskolor hög kvalitet.

Pedagoger och rektorer på våra kommunala förskolor har de senaste åren fokuserat på att arbeta likvärdigt med systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär i korthet att pedagogerna följer upp barnens lärande med hjälp av dokumentation, reflekterar över hur deras arbete påverkar lärandet och analyserar resultatet för att sedan utveckla undervisningen.

- En av framgångsfaktorerna är att rektorerna redan från start har varit enade om att samarbeta med övergripande frågor, säger Agneta Persson, verksamhetschef över för- och grundskolan i Bollnäs kommun.

Om du är förälder kanske du känner igen Unikum, som är förskolan och grundskolans lärplattform som vi arbetar med i Bollnäs kommun. Företaget bakom Unikum uppmärksammade en snabb och kommunövergripande utveckling i Bollnäs kommun, vilket gjorde att de ville veta hur vi hade lyckats. Svaret de fick gjorde dem så imponerade att vi blev ombedda att hålla ett webbseminarium för andra kommuner om vårt systematiska kvalitetsarbete.

- I våra förskolor finns hög kompetens bland våra pedagoger, de är väl insatta i sina uppdrag och vad dessa innebär. Vårt uppdrag som rektorer är att skapa möjligheter och strukturer som ger dem förutsättningar att genomföra sina uppdrag på bästa sätt, säger rektorn Viktoria Wallin.

- När jag träffar rektorer från andra kommuner så känner jag mig stolt över Bollnäs som förskole-kommun. Vi har hög kompetens i vår organisation, fortsätter Viktoria Wallin.

Webbseminariet som anordnas av Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hålls på torsdag och medverkar från Bollnäs kommun gör Viktoria Wallin, rektor och Anna Rudenmo, förskollärare.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2022 kl. 15.03

Sidfot