Varje kilowattimme (kWh) räknas

En utdragen elkontakt mellan orden varje och räknas.

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer men vi kan tillsammans förbättra situationen. Här får du tips på hur du kan minska din energianvändning och sänka dina elkostnader.

Det finns flera anledningar till att vi behöver minska vår energianvändning. Genom att minska användningen av el kan vi bidra till ett mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart elsystem.

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning och genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom priset i en positiv riktning.

- Det finns många tips på hur du kan energieffektivisera ditt hem eller ditt företag. Bland annat så har energimyndigheten mycket bra information. Vill du ha hjälp mer lokalt så har alla kommuner i länet en funktion dit du kan vända dig och få rådgivning i frågor om till exempel energianvändning, uppvärmningssystem och solenergi, berättar Anders Tång, energi- och klimatrådgivare på Bollnäs kommun.

Det här kan du göra - varje kilowattimme (kWh) räknas

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela. För nu räknas varje kilowattimme!

Rekommendationerna från energimyndigheten är enkla, men effektiva:

Sänk värmen inomhus, speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Bollnäs kommuns energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst som vänder sig till dig som privatperson, företag eller organisation.

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips och råd om hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Exempel på frågor där energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa dig:

  • Hur du kan minska din energianvändning i ditt hem.
  • Vilka för- och nackdelar det finns med olika uppvärmningssystem.
  • Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el.
  • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt.
  • Vilka aktuella bidrag och stöd finns det att söka på energiområdet.
  • Vad du ska tänka på och vilka stöd som finns vid installation av laddplatser.

Kontakta energi- och klimatrådgivare för Bollnäs kommun

Anders Tång
070-378 69 30
anders.tang@bollnas.se

Energibesparing

Vi arbetar kontinuerligt med att minska på energianvändningen. Bland annat så byter vi till mer energibesparande belysning, effektiviserar uppvärmning, genom att till exempel byta ut fönster, samt investerar i solceller.

Vi ser hela tiden över möjligheterna till att spara energi och det sker nu bland annat i samarbete med Länsstyrelsen som har fått i uppdrag att stötta regioner och kommuner i att spara energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbar utveckling

Vi tar vi vårt ansvar för nuvarande och kommande generationer och arbetar för att bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Kommunkoncernens program för ekologisk hållbarhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller uppsatta miljömål för att uppnå ett resurseffektivt och klimatneutralt samhälle.

Mer om vårt klimat- och hållbarhetsarbete

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 oktober 2022 kl. 09.17

Sidfot