Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

äldre kvinna sitter med ipad

Varje år får alla som fyllt 65 år och bor på särskilt boende eller får hemtjänst i Bollnäs kommun möjlighet att besvara en enkät. Nu har resultatet av årets enkät kommit.

Resultatet av undersökningen använder vi för att förbättra stödet till de äldre under ledning av ansvariga verksamhetschefer. Enkäten skickas ut från Socialstyrelsen till hela Sverige vilket gör att vi kan jämföra vårt resultat med riket i stort.

Är du intresserad av vad de tillfrågade svarat i Bollnäs kommun kan du läsa resultaten för respektive boende eller hemtjänstområde här på bollnas.se

Särskilda boenden

Gutenberg
Hällagården
Karlslund
Ängslunda

Hemtjänstområden

Arbrå hemtjänst
Bollnäs hemtjänst
Kilafors hemtjänst
Rengsjö hemtjänst

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022 kl. 15.41

Sidfot