Kommunfullmäktige sammanträder idag klockan 17:00

Bild av Bollnäs stadshus

Ikväll är det åter igen dags för kommunfullmäktige, redan två veckor efter det konstituerande sammanträdet. Bollnäs kommun har nu en delvis ny majoritet som ska styra de kommande fyra åren.

Vid sammanträdet 17 oktober fick Bollnäs kommun alltså en till vissa delar ny majoritet när två av de tidigare ingående partierna, Bollnäspartiet och Miljöpartiet, byttes ut mot Centerpartiet. Därmed består majoriteten från och med nu av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Ny ordförande efter Kristoffer Lindberg (S) är Marie Centerwall (S).

Här följer ett urval från föredragningslistan:

  • Sammanträdet inleds som vanligt med allmänhetens och ledamöternas frågestund.
  • Delårsbokslut 2022: För perioden redovisar Bollnäs kommunkoncern ett överskott om 43 miljoner kr (för samma period 2021 var det ett överskott om 103 miljoner kr). Kommunen redovisar ett överskott 31 miljoner kr (för samma period 2021 var det ett överskott om 90 miljoner kr). Värdeförändringen i kommunens pensionsdepå påverkar resultatet negativt med 77 miljoner kr (för samma period 2021 var det en positiv påverkan med 46 miljoner kr).
  • Utdebitering för 2023: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala skattesatsen ska vara 21,86 år 2023. Alltså oförändrad från föregående år.
  • HelsingeVatten AB med begäran om beslut om beslutande myndighet för vattenskyddsområde: Helsinge Vatten AB har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt förslag till vattenskyddsområde för vattentäkten som försörjer Kilafors med omnejd med dricksvatten. Förslaget ska vara färdigt för ansökan till beslutande myndighet under hösten 2022.
  • Uppföljning av kulturnämndens och Hälsinglands Utbildningsförbunds (HUFB) verksamheter 2021.

Kallelse och föredragningslista

Sammanträdet kan följas via webbsändningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., via Bollnäs bostäders TV-nät samt på närradion 98,4 MHz. Hörslinga finns.

Mer på ämnet

Så styrs Bollnäs kommun
Kommunfullmäktige
Sammanträdeskalender
Efterutsändning av kommunfullmäktige
Möteshandlingar och kallelser
Medborgarförslag

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 oktober 2022 kl. 08.00

Sidfot