Universitet i Japan intresserad av vår inkontinensvård

Två personer framför stor skärm

Äldreboendet Ängslunda i Arbrå har en andra gång tagit emot ett digitalt studiebesök från ett japanskt universitet. Denna gång handlade studiebesöket om den individanpassade inkontinensvården.

Studiebesöket genomfördes via en digital föreläsning. Vi berättade om hur Ängslunda arbetar med individanpassad inkontinensvård, hur rollen som inkontinensombud ser ut, hur utprovning av inkontinenshjälpmedel går till samt om användandet av ett program som används för utprovning av inkontinenshjälpmedel. Det fungerar som så att brukaren under tre dygn bär inkontinensskydd med sensorer som mäter mängden urin och klockslagen för urinen. Utifrån mätresultatet görs sedan en ordination av storlek på skydd och när toalettbesök behöver ske.

Målet med inkontinensvården är ökad livskvalitet, ostörd nattsömn och att kunna leva ett så fritt och normalt liv som möjligt med ett skydd utprovat utifrån faktiskt behov.

Under föreläsningen berättades även om utmaningarna i inkontinensvården och olika sätt att fixera skydden för att minska läckage och minska risken för att brukaren själv tar av sig skydden vid fel tidpunkt.

Föreläsningen skedde i slutet på oktober och genomfördes av Ann-Margret Östberg, omvårdnadspersonal tillika inkontinensombud samt Petra Norin, distriktssköterska. Till studiebesöket var flera japanska äldreboenden inbjudna och ungefär 100 personer lyssnade på föreläsningen.

Stor skillnad mellan svensk och japansk äldreomsorg

Deltagarna var imponerade av den svenska välfärden då de i Japan inte kommit lika långt med det personcentrerade förhållningssättet. Där är det vanligt att alla som flyttar in på ett äldreboende automatiskt får ett inkontinensskydd eller en tygblöja oavsett behov. Omvårdnadspersonalen där arbetar även med toalettider där alla brukare tas på toaletten samtidigt samt att personalen väcker brukarna på natten för toalettbesök.

I japan arbetar de heller inte i multiprofessionella team kring brukarna såsom vi gör i Sverige där omvårdnadspersonal, sjuksköterska, chef, arbetsterapeut, fysioterapeut och vid behov även demenssjuksköterska träffas regelbundet för att samverka för brukarnas bästa.

Tidigare nyhet från det första studiebesöket

Japanskt universitet imponerade av Bollnäs kommuns välfärdsteknik

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2022 kl. 08.55

Sidfot