Tillsammans mot våld

Händer som håller i ett hjärta. Texten #tillsammansmotvåld,

Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för kärlek. Under den 21-27 november kommer vi att lägga extra fokus på att sprida information om våld i nära relation och om var du kan få stöd.

Vi vill informera, motivera och engagera

Bollnäs kommun har ett uppdrag att lyfta frågor inom området social hållbarhet som handlar om mänskliga rättigheter.

Vecka 47 kommer vi därför att lägga extra fokus på området våld i nära relation. Detta gör vi bland annat genom en informationskampanj på vår webbplats och på vår Facebooksida. Inläggen på Facebook kommer att taggas med #tillsammansmotvåld och #enveckafrifrånvåld.

Om våld i nära relationer

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man.

Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Med nära relationer menas en eller flera personer som den våldsutsatta har en nära och förtroendefull relation till. Det kan till exempel vara någon som personen är eller har varit gift med, en sambo eller särbo. Man kan också vara utsatt för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar.

En nära relation kan även innebära personer som man är beroende av på grund av att de ger vård eller omsorg.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Våld kan också vara handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som sammantaget kan skapa ett mönster av utsatthet. Exempel på det är:

 • nedsättande kommentarer
 • ekonomiskt utnyttjande
 • försummelse och isolering från vänner och familj.

Våldshandlingarna kan alltså ha olika karaktär och består ofta av en kombination av olika handlingar.

 • Psykiskt våld kan handla om nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, hot, tvång och trakasserier. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering.
 • Fysiskt våld kan bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.
 • Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar. Det kan till exempel vara att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, sexuella trakasserier och användning av ett sexuellt kränkande språk.

Utöver detta kan våldet även ta sig uttryck på andra sätt:

 • Försummelse, till exempel genom att den utsatta inte får den hjälp med mat, medicin eller hygien som hen behöver.
 • Digitalt våld som till exempel kan bestå av hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS.
 • Materiellt våld som kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera.
 • Ekonomiskt våld som kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller genom att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter.

Alla kan drabbas

Det är viktigt att tänka på att våld kan förekomma i alla nära relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet.

Kvinnor och barn är i klar majoritet bland dem som utsätts för våld, men även män drabbas. Våld förekommer också i hbtqi-relationer och bristen på kunskap från omgivningen kan bidra till en ökad utsatthet.

Tips på föreläsningar och aktiviteter under veckan 21-27 november

Föreläsning: Våldet går inte i pension
25 november

Föreläsning om våld i äldres nära relationer utifrån Brottsofferjouren Sveriges bok Våldet går inte i pension.
Kulturhuset Bollnäs

Hela programmet och anmälningsinformation (länk till FB-evenemang) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orange Day
25 november

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare.

Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

I Bollnäs kommer vi den 25:e att på utvald plats i anslutning till stadshuset hissa orangea flaggor och den digitala genomfartstavlan på Gärdet kommer att lysa med samma färg. Allt för att uppmärksamma Orange Day och våld mot kvinnor.

Läs mer om Orange Day (länk till unwomen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunen har inom projektet En kommun fri från våld tagit fram en kort webbaserad utbildning.

Den bygger på WHO:s tre principer i våldsprevention:

 • Att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
 • Att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld
 • Att öka kunskapen om samt träna på att vara en aktiv åskådare som agerar mot lindrigt våld

Välkommen att ta del av utbildningen: Utbildning i våldsprevention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi hjälper dig

Blir du utsatt för hot, kränkningar, begränsningar eller fysiskt våld av din partner eller före detta partner, av släktningar eller någon annan närstående? Eller upplever du att någon i din närhet utsätts för våld?

Här nedan listar vi olika kontakter och sätt att få stöd.

Vid en akut situation ring alltid 112

Kontakt socialsekreterare IFO

Tidsbeställning görs hos socialsekreterare. Socialsekreterare nås via kommunens växel 0278-250 00.

Måndag-fredag 08.00-15.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

För information kan du ringa IFO-receptionen.

Telefontid och kontakt IFO-reception

Telefon 0278-251 90
E-post social.forv@bollnas.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Lunchstängt 12.00-13.00

En orosanmälan eller ansökan om stöd kan göras via telefon eller via kommunens e-tjänster.

Orosanmälan barn och ungdom (0-17 år)

Orosanmälan barn och ungdom via telefon 0278- 252 02.

Måndag, tisdag, onsdag och fredag 08.30-11.30, 13.00-14.30.
Torsdag 13.00-16.00.

Hjälp eller orosanmälan för vuxen över 18 år

Gäller det ansökan om hjälp eller en orosanmälan för vuxen ring 0278- 256 04.

Måndag, tisdag, onsdag 08.30-11.30, 13.00-14.30.
Torsdag 13.00-16.00
Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30.

Det går också bra att använda någon av våra e-tjänster:

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider kan du kontakta socialjouren.

Kontakt och öppettider för socialjouren

Ring socialjouren på telefon 026-10 02 25

Måndag-torsdag 17.00-23.00
Fredag 17.00-02.00
Lördag 16.00-02.00
Söndag 16.00-23.00

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Den är stationerad i Gävle.

Akuta anmälningar övrig tid

I de fall akuta anmälningar behöver göras när socialtjänsten och socialjouren är stängda ring 112

Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation, direktnummer 073-087 87 26.

Telefontider öppenvården

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 08.30-11.30 och 13.00-14.30
Onsdag 13.00-14.30

Har du svårt att kontrollera din ilska?

Ibland kan det vara svårt att se sig själv som en person som utsätter en närstående för våld. Våld är inte endast slag och sparkar, våld innefattar mycket mer än det. Våld kan vara psykiskt och bestå av verbala kräkningar, kontroll och hotfullt agerande gentemot partner eller barn.

Det går att förändra ett våldsamt beteende - läs mer om hur.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Bollnäs kommunkoncerns program för social hållbarhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutad av kommunfullmäktige fungerar som ett ”paraply” för många olika områden som påverkar människors välmående och hälsa. Ett av dessa fokusområden är arbetet mot våld.

Mer om vårt arbete med social hållbarhet

Informationskampanjen Tillsammans mot våld 21-27 november är ett initiativ från styrgruppen för social hållbarhet där representanter från Bollnäs kommun och Polisen ingår.

I grunden ligger den nationella kampanjen Tillsammans mot våld som startades av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Den 21-27 november pågår även En vecka fri från våld som är ett initiativ skapat av organisationen MÄN och Unizon.

Film

Filmen "Tillsammans mot våld i nära relationer" är framtagen av Härnösands kommun och Länsstyrelsen Västernorrland.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 november 2022 kl. 07.12

Sidfot