Har du koll på vad som händer på epa-träffarna?

Två bilar på en parkering. #tillsammansmotvåld

De senaste åren har antalet motorburna träffar ökat. Träffarna sker ofta sent in på nätterna på stora parkeringsytor med hög musik och lockar till sig många tonåringar och unga vuxna, men även barn.

Polis och socialtjänst vittnar om att det inte är ovanligt att väldigt unga personer, barn i 12–13 års åldern, vistas på epa-träffarna.

Riskmiljö

Träffarna grundar sig ofta i ett verkligt motorintresse, något som kan ses som positivt och en kul hobby för ungdomar, men det finns också en baksida:

 • Träffarna kan vara en riskmiljö för barn och unga eftersom det ofta förekommer alkohol och droger.
 • Det finns ibland också vuxna deltagare vid träffarna som inte är lämpliga för barn och unga att umgås med.

Det är viktigt att du som förälder är medveten om detta för att kunna bedöma om det verkligen är en lämplig miljö för din ungdom.

Våga ta samtalen

Prata med ditt barn/din ungdom om riskerna kopplat till motorburna träffar. Tips på stöd i ditt föräldraskap och information om alkohol och droger hittar du på www.bollnas.se/foraldrastod

 • Ställ frågor och prata med ditt barn.
 • Var vaken när ditt barn kommer hem. Bestäm klockslag att vara hemma på kvällen.
 • Vistas ute på kvällar och helger. Du kan anmäla intresse till Nattvandrarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Prata med din tonåring om inställning till alkohol, epa-träffar, fester och att vara ute sent på kvällarna.
 • Var beredd att åka iväg under kvällen om något skulle hända.
 • Håll koll på ditt barns sociala medier.
 • Håll koll på vad ditt barn köper för sin vecko- eller månadspeng.
 • Prata med andra föräldrar och hjälp varandra att hålla koll, kom överens om gemensamma regler för era barn.
 • Föregå med gott exempel, refektera över dina egna alkoholvanor.
 • Lukta! Parfym och tuggummi kan dölja doft.
 • Var uppmärksam på om ditt barn använder ögondroppar. Ögondroppar döljer röda ögon som kan uppstå om barnet röker cannabis.
 • Ring polisen om något händer. Är det akut ring 112, om inte ring 114 14.

Som förälder kan det vara svårt att ha koll på de droger som förekommer bland unga. Information finns i Polisens Föräldraskola om droger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information, tips och råd hittar du på www.bollnas.se/foraldrastod

Mopeder och A-traktorer är jättebra transportmedel för ungdomar som vill ta sig fram lätt och enkelt i vårt stora län. De kan också bli en avlastning för dig som förälder och en frihet för tonåringen. Det är dessutom en utmärkt hobby att umgås kring som bidrar till mycket glädje för många unga.

Stort ansvar

En A-traktor innebär också ett stort ansvar och rätt hanterad är den en bra skola inför en framtid med ett ”riktigt” körkort. Man får en kunskap om trafiken och en rutin som andra ungdomar inte får.

Fel hanterad kan en A-traktor vara livsfarlig för de som färdas i och de som befinner sig utanför traktorn. Det händer att ungdomarna inte alltid följer de regler och lagar som finns, vilket gör att det kommer många samtal till både polisen och kommunen från invånare angående problem och störningar. Det handlar om vårdslösa körningar, körning på olämpliga platser och skador som uppkommit på grund av det samt oljud.

Stötta att ta rätt beslut

Med denna information vill vi stötta er att ta rätt beslut och säga rätt saker till era barn. Vi vill också lära er lite om det tekniska kring en A-traktor för att öka er föräldrars kompetens i er dialog med barnen.

Men vi vill även ge er information om de lagar och regler som är bra att känna till och konsekvenserna om de inte följs. Syftet med denna information är förstås att vi ska få en säkrare trafikmiljö för våra barn och ungdomar.

Vad är en A-traktor?

En A-traktor är ett motordrivet fordon bestående av ombyggd bil som är inrättat att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning.

En A-traktor ska vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Fordonet skall vara ombyggt så att det är uppenbart att det inte längre är avsett för person- eller godsbefordran. Säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet får dock behållas vid ombyggnaden.

Det är enkelt att ”trimma” en A-traktor

Den 15 juli 2020 förändrades kraven på en A-traktor vilket innebär att det har blivit enklare att manipulera hastigheten. A-traktorer har blivit enklare att manipulera så att de kan gå lika fort som en vanlig bil.

Detta kan skapa mycket farliga situationer eftersom föraren varken har mognad eller utbildning för att köra en personbil. Dessutom har en A-traktor inte samma krav på trafiksäkerhetsutrustning som en personbil.

Brottslighet som kan påverka ett körkort eller ett körkortstillstånd

Transportstyrelsen kontrollerar om man är misstänkt för eller gjort sig skyldig till något brott de senaste tre åren. Även andra brott än trafikbrott kan påverka möjligheten att få körkortstillstånd.

Transportstyrelsen kan besluta om en spärrtid. Det innebär att de bestämmer en tidsperiod då man inte kan få ha ett körkort eller ett körkortstillstånd. Spärrtiden kan variera, men kan högst bli tre år.

Exempel på brott som kan påverka bedömningen är:

 • Rattfylleri
 • Narkotikabrott eget bruk
 • Smitning från trafikolycka
 • Upprepade trafikförseelser
 • Olovlig körning
 • Tillåtande av olovlig körning (Förälder)
 • Fortkörning
 • Körning mot rött ljus
 • Inte tagit hänsyn till stopplikt
 • Omkörning vid övergångsställe
 • Vårdslöshet i trafik
 • Inte anpassat avståndet till fordonet framför.

Här är några vanliga exempel på trafikbrott/förseelser kopplat till A-traktorer som, förutom böter, kan ge en spärrtid på upp till 6 månader:

 • Olovlig körning: kört en A-traktor fortare än 30 km/h
 • Vårdslöshet i trafik - till exempel sladdat runt i en rondell
 • Onödig och störande körning i bostadsbebyggelse - till exempel åker runt, runt och stör boende
 • Förargelseväckande beteende - till exempel spelar hög musik i närheten av bostadsbebyggelse

Blir en person rapporterad för dessa brott/förseelser hamnar hen i belastningsregistret.

Som förälder är det viktigt att veta att du har ansvar för att ditt barn kör säkert och lagligt!

Har ditt barn en moped eller A-traktor som sitt intresse måste du som förälder vara lika intresserad av deras fordon som du är av ditt eget.

 • Hur ser däcken ut?
 • Finns det spolarvätska?
 • Har rutorna bra sikt?
 • Är bromsarna bra?
 • Är bilen besiktad och säker?

Engagera dig i ditt barns användning av fordonet genom en levande dialog hemma kring vad du som förälder förväntar dig av ditt barn. Ju mer påläst och kunnig du som förälder är, desto lättare är det att hjälpa ditt barn att bli en ansvarsfull och säker trafikant.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller?

Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans mot våld

Nyheten ingår i Bollnäs kommuns temavecka Tillsammans mot våld 21-27 november.

Film om motorburen problematik

Länsstyrelsen Västmanland har tagit fram en kort film om motorburen problematik.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2022 kl. 09.26

Sidfot