Har du huskurage?

Lägenhetsdörr. #tillsammansmotvåld

Huskurage innebär egentligen civilkurage – att våga agera om du misstänker att någon granne far illa. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig kan du rädda liv och förhindra våld.

Huskurage är en metod för att förebygga våld och används av flera kommuner, bostadsrättsföreningar och bostadsbolag runt om i hela landet. Vill du veta mer om metoden klicka dig in på webbplatsen Huskurage. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom att ta ett aktivt beslut kan vi rädda liv och tillsammans förebygga, förhindra och stoppa våld samt reagera när vårdnadshavare brister i sin omsorg om barn.

Att agera kan rädda liv

Det kommunala bostadsbolaget Bollnäs Bostäder har anammat modellen huskurage och uppmanar till att vid oro för våld reagera och visa civilkurage! Information om huskurage finns tillsammans med annan viktig information uppsatt i bolagets trapphus.

- Våld finns överallt i vårt samhälle, både synligt och öppet men också inom hemmets väggar. Våldet i nära relationer har ökat och det är viktigt att vi alla reagerar och agerar för att kunna bryta trenden, säger Lars Åsberg, VD för Bollnäs Bostäder.

Bollnäs Bostäders information om huskurage till sina hyresgäster:

Att agera kan rädda liv

Vid oro för våld ber vi dig av omtanke att:

  • Ring 112.
  • Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  • Knacka på/stör grannen. Det kan vara livsavgörande och kan stoppa pågående våld i väntan på polis. Du behöver inte stå kvar själv.
  • Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta Socialtjänsten, telefon 0278-252 02 och gör en orosanmälan.

- Att knacka på, hämta fler grannar och ringa polisen kan vara avgörande för att avbryta våldet och kanske till och med rädda liv. I våra trapphus finns information om vikten av att agera och även kontaktuppgifter för orosanmälan. Vi hoppas det kan göra skillnad och rädda liv, säger Lars Åsberg, VD för Bollnäs Bostäder.

Är du utsatt för våld eller misstänker du att någon far illa?

Det finns hjälp att få! Hit kan du vända dig för att få hjälp eller för att göra en orosanmälan.

Webbaserad utbildning om våldsprevention – för alla!

Kommunen har inom projektet En kommun fri från våld tagit fram en kort och kostnadsfri webbaserad utbildning.

Den bygger på WHO:s tre principer i våldsprevention:

  • Att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
  • Att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld
  • Att öka kunskapen om samt träna på att vara en aktiv åskådare som agerar mot lindrigt våld

Välkommen att ta del av utbildningen: Utbildning i våldsprevention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsammans mot våld

Nyheten ingår i Bollnäs kommuns temavecka Tillsammans mot våld 21-27 november.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2022 kl. 08.39

Sidfot