Idag uppmärksammar vi Orange Day

Orangebakgrund med texten Stoppa våldet mot kvinnor #orangetheworld

Orange Day den 25:e november är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. I Bollnäs visar vi vårt deltagande genom att vid Stadshuset hissa flaggor med färgen orange.

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25 november, instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare.

Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Läs mer om Orange Day (länk till unwomen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör vi i Bollnäs?

I Bollnäs kommer vi under fredagen den 25:e att hissa orangea flaggor vid Stadshuset. Den stora digitala genomfartstavlan på Gärdet kommer även den att lysa med samma färg. Allt för att uppmärksamma Orange Day och våld mot kvinnor.

Tre personer som tillsammans håller i en orange flagga.

På bilden håller kommunchef Helena Björkman tillsammans med kommunalråden Marie Centerwall och Benny Engberg i den flagga som Länsstyrelsen Gävleborg har givit som gåva till Bollnäs kommun. Den och två andra flaggor kommer att vara hissade vid Stadshuset i Bollnäs för att visa vårt engagemang och deltagande i Orange Day.

Länsstyrelsen Gävleborgs nyhet - Alla har rätt till en våldsfri vardag 2022-11-21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En kommun fri från våld

Kommunstyrelsen antog 2020 Länsstyrelsen Gävleborgs erbjudande om deltagande i projektet En kommun fri från våld.

- Arbetet i projektet utgjorde starten på Bollnäs kommuns viljeriktning för arbetet mot våld, säger kommunalråd Marie Centerwall (S).

Representanter från samtliga kommunala förvaltningar och representanter från politiken bildade i projektet ett samverkansteam.

- Arbetet i projektet En kommun fri från våld syftade till att öka kunskapen om hur våld kan förebyggas samt att ta fram ett underlag till strategiska utvecklingsområden, säger kommunalråd Benny Engberg (BP).

När projektet avslutades överlämnades underlaget vidare för bearbetning till styrgruppen för social hållbarhet där representanter från kommunen och Polisen ingår.

- Kommunens deltagande i nationella kampanjer såsom exempelvis Tillsammans mot våld är nu ett av våra prioriterade och strategiska utvecklingsområden. Idag anammar vi FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, säger kommunchef Helena Björkman.

Är du utsatt för våld eller misstänker du att någon far illa?

Det finns hjälp att få! Hit kan du vända dig för att få hjälp eller för att göra en orosanmälan.

Tillsammans mot våld

Nyheten ingår i Bollnäs kommuns temavecka Tillsammans mot våld 21-27 november.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 november 2022 kl. 07.11

Sidfot