Ledamöter och ordföranden till nämnderna och bolag utsedda

Bollnäs kommunvapen

Under måndagens kommunfullmäktige i Bollnäs utsågs ledamöter och ordföranden för nämnder, kommunala bolag och stiftelser för den nya mandatperioden.

Nedan följer en redogörelse av valda ordföranden till respektive nämnd, samt de kommunala bolagens styrelser.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Abdullahi Cadaani (S), kommunalråd
1:e vice ordförande: Tommy Winqvist (M), kommunalråd
2:e vice ordförande: Jonatan Hölzgen (SD), oppositionsråd

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Nicklas Fredriksson (C)
1:e vice ordförande: Ann-Katrin Samuelsson (S)
2:e vice ordförande: Fredrik Hellberg (SD)

Socialnämnden

Ordförande: Erika Engberg (S)
1:e vice ordförande: Elisabeth Johansson (C)
2:e vice ordförande: Marcus Löf Hällström (KD)

Miljö- och byggnämnden

Ordförande: Fredrik Palmborn Olofsson (S)
1:e vice ordförande: Peter Linzie (M)
2:e vice ordförande: Kenneth Nyman (SD)

Teknik- och fritidsnämnden

Ordförande: Fredrik Skoglund (S)
1:e vice ordförande: Marina Nilsson (C)
2:e vice ordförande: Johnny Storrönning (SD)

Kulturnämnden

Ordförande: Ida Modig Westergren (C)
1:e vice ordförande: Örjan Larsson (S)
2:e vice ordförande: Andreas Sandsgård (KD)

Bollnäs, Ovanåkers och Ljusdals överförmyndarnämnd

Ordförande: Britt-Inger Dobbrown (S)
1:e vice ordförande: nomineras från Ovanåkers kommun
2:e vice ordförande: nomineras från Ljusdals kommun

Valnämnden

Ordförande: Per Stener Bång (M)
1:e vice ordförande: Elsy Burman (S)
2:e vice ordförande: Göran Nordh (SD)

Krisledningsnämnden

Ordförande: Abdullahi Cadaani (S)
1:e vice ordförande: Tommy Winqvist (M)

Bollnäs Stadshus AB

Ordförande: Abdullahi Cadaani (S)
1:e vice ordförande: Tommy Winqvist (M)

AB Bollnäs Bostäder

Ordförande: Lena Sundh Berglund (S)
1:e vice ordförande: Per Stener Bång (M)
2:e vice ordförande: Andreas Sandsgård (KD)

Bollnäs Energi AB

Ordförande: Johan P Bång (M)
1:e vice ordförande: Olov Nilsson Sträng (S)
2:e vice ordförande: Olof Ceder Bång (KD)

Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB)

Ordförande: Mona Thoresson (S)

HelsingeVatten AB

Ordförande: Magnus Demervall (C)

Hälsinglands utbildningsförbund

Vice ordförande: Nicklas Fredriksson (C)

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023 kl. 10.20

Sidfot