Kommunfullmäktige sammanträder idag klockan 17:00

Bild av Bollnäs stadshus

Ikväll är det dags för årets sista kommunfullmäktige. Det mest centrala ämnet för kvällen är budgeten.

Föredragningslistan består av relativt få ärenden, 16 till antalet. Men kvällen avslutas med två riktigt tunga frågor, driftbudget och investeringsbudget för 2023 med planer för 2024-2026.

Här följer ett urval från föredragningslistan:

  • Sammanträdet inleds som vanligt med allmänhetens och ledamöternas frågestund.
  • Fastställande av taxor för avfallshantering, slamtömning samt vatten och avlopp.
  • Besvarande av två motioner. En gällande ett tryggare resecentrum och en gällande framtagande av program för god vattenkvalitet.
  • Antagande av driftsbudget samt investeringsbudget 2023. Gällande driftbudgeten så framgår i redogörelsen bland annat att inför 2023 och kommande år kommer inte skatteintäkterna enligt nuvarande prognos att räcka till den verksamhet kommunen bedriver idag. Därmed kommer arbete med effektiviseringar och andra åtgärder behöver fortsätta.

Kallelse och föredragningslista

Sammanträdet kan följas via webbsändningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., via Bollnäs bostäders TV-nät samt på närradion 98,4 MHz. Hörslinga finns.

Mer på ämnet

Så styrs Bollnäs kommun
Kommunfullmäktige
Sammanträdeskalender
Efterutsändning av kommunfullmäktige
Möteshandlingar och kallelser
Medborgarförslag

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2022 kl. 08.00

Sidfot