Ny styr- och ledningsfilosofi för Bollnäs kommun

Bollnäs kommunvapen

Bollnäs kommunorganisation ska gå från arbete med mål- och styrkort till att istället tydligare styra med utgångspunkt från effekter för invånarna och för kommunens utveckling. Det beslutade kommunstyrelsen på det senaste sammanträdet i januari, baserat på majoritetetens politiska plattform.

– Vi står inför många utmaningar och våra gemensamma resurser i kommunen måste användas där de gör mest nytta för medborgarna. För att möta dessa utmaningar utvecklar vi våra arbetsformer för styrning och ledning, säger kommunalrådet Abdullahi Cadaani (S).


Kommunalrådet Tommy Winqvist (M) berättar att Bollnäs kommun ska arbeta offensivt med kvalitetsutveckling och helhetsperspektiv, där värdeskapande för dem kommunen är till för är grunden för alla verksamheter.

– Genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och delaktiga ska vi fokusera på organisationens processer. Att hitta en struktur för förbättringsarbete är en viktig uppgift för ledningen på alla nivåer och ska prägla våra verksamheter i Bollnäs kommun, säger Tommy Winqvist.

Kommunchefen har fått uppdraget att ta fram ett projektdirektiv för att samordna förändringen av styr- och ledningsfilosofin mot en kvalitetsstyrd verksamhet, med återrapportering till kommunstyrelsen senast maj 2023.

– Jag ser fram emot detta arbete, som också harmoniserar väl med de processer kring vårt gemensamma ansvar i kommunen som redan är igång, säger kommunchef Helena Tillstrand.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023 kl. 10.17

Sidfot