Personuppgiftsincident kopplad till KPA Pension

Bollnäs kommunvapen

Under januari i år upptäcktes det att en gammal pensionslista från 2012 kopplat till Bollnäs kommun synliggjorts för två KPA-kunder.

KPA Pension har bekräftat att en lista med cirka 1.400 anställda eller tidigare anställda i Bollnäs kommun blivit exponerad för dessa användare via KPA:s tjänst ”Mina Sidor”. Incidenten berodde en systemuppdatering som genomfördes av KPA Pension som ett led i arkivering av deras gamla dokument.

Vi anmälde denna händelse till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i anslutning till upptäckten, i enlighet med Bollnäs kommuns rutiner, då KPA pension är ett av våra så kallade personuppgiftsbiträden. Incidenthanteringen är ett led i ett löpande kvalitetsarbete kopplat till efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR).

KPA Pension har rättat systemfelet och möjligheten till åtkomst till dessa handlingar är inte längre möjlig. De har även informerat berörda kommuner om att de har justerat rutiner och processer för att säkerställa att något liknande inte ska inträffa igen.

Läs mer om Bollnäs kommuns hantering av personuppgifter.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023 kl. 10.17

Sidfot