Samverkan ska öka nyanländas chanser att få arbete

EU-logotyp tillsammans med Samverkan Gävleborgs logotyp

Bollnäs kommun deltar i projektet Samverkan Gävleborg 2022 som har beviljats medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

Målet är att projektet ska leda till nya arbetsmetoder som ökar chanserna för nyanlända att få jobb och som förkortar perioder av väntan. Arbetet leds av Länsstyrelsen Gävleborg.

— Vi hoppas på ännu bättre samverkan mellan aktörer och att metoder och arbetssätt kan utvecklas med individen i fokus, säger Katarina Ahlström, delprojektledare på arbetsmarknadsenheten.

I projektet ska Bollnäs kommun genomföra en kartläggning för att identifiera var i integrationsprocessen som samverkan och aktiviteter med andra aktörer, däribland RF-SISU Gävleborg, kan ske. Bland annat för att motverka perioder av inaktiv väntan. Det innebär att målgruppen får tillfälle att öva på svenska och bygga nätverk genom till exempel föreningslivet. Högskolan i Gävle kommer genom en studie ta reda på hur samhället kan underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Deltagare i projektet är Högskolan i Gävle, RF-SISU Gävleborg, Hofors kommun, Ockelbo kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun, Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun och Ovanåkers kommun.

Projektet Samverkan Gävleborg 2022 pågår från 1 november 2022 till 31oktober 2026.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2023 kl. 11.26

Sidfot