Vi vill erbjuda ett större utbud av aktiviteter utmed Hälsingeleden

Vinterlandskap med skidspår i Acktjärbo. Foto: Henrik Einarsson.

Acktjärbo. Foto Henrik Einarsson.

Just nu driver vi tre utvecklingsprojekt som kommer att ge besökare och invånare ett större utbud av natur- och kulturupplevelser med anknytning till Hälsingeleden.

Vi vill att människor att upptäcka närheten till naturen från Bollnäs stad!

Därför kommer det under 2023 att sättas upp skyltar till viktiga punkter utmed gång- och cykelvägar i Bollnäs stad. Det blir enkelt att hitta och ta sig till fots/med cykel från staden till Bolleberget som också är en naturlig portal till Hälsingeleden. Vi kommer även att ta fram ett marknadsföringsmaterial i syfte att inspirera besökare och invånare att upptäcka och njuta av naturupplevelserna och lederna som finns vid Bolleberget. Projektet som kallas ”Naturen närmare staden” finansieras genom medel från Länsstyrelsen och pågår under 2023.

Vi arbetar med platsutveckling med fokus på besöksnäring utifrån ett ungdomsperspektiv

Initialt i projektet har vi i workshopform kartlagt möjligheter till platsutveckling med fokus på besöksnäring, med anknytning till biosfärområdet och Världsarvet Hälsingegårdar. I Bollnäs har projektet utmynnat i flera aktiviteter:

  • Berättarkvällar vid Träslottet och Arbrå Fornhem i syfte att samla berättelser, skrönor, gammelskvaller. Resultatet från berättarkvällarna blir ett underlag för teater som är tänkt att utspela sig vid Acktjärbo utmed Hälsingeleden. Vi samarbetar med Torsbergsskolans estetiska program, Kulturskolan, Thomas Lothström, Träslottet, Arbrå hembygds- och fornminnesförening med flera.
  • En skiddag för barn den 4 mars vid Gästgivars. Dagen sker i samarbete med Föreningsalliansen, Vallsta SK, Gästgivars med flera. Mer information kommer.
  • Friluftsdag i Acktjärbo för högstadieelever i Arbrå skola i samarbete med Föreningsalliansen, Skol IF och Arbrå skola.

Det här projektet heter ”Gemensam platsutveckling Biosfärområdet Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar” och finansieras av Tillväxtverket samt ägs av Ovanåkers kommun i samarbete med Bollnäs kommun och Ljusdals kommun.

Hållbarhet och bevarande av våra kulturarv för ungdomar

Bollnäs kommun har ett samarbete med kommunen Lobatse i Botswana där båda kommunerna arbetar med hållbarhet och bevarande av våra kulturarv genom att göra dem relevanta i ungdomars liv och sammanhang. I Bollnäs arrangeras aktiviteter i natur- och kulturmiljöer med anknytning till Hälsingelden:

  • Utveckling och renovering av vattenkällor längs Hälsingeleden. Arbetet sker i samarbete med civilsamhället.
  • Berättarkvällar och utveckling av friluftsteater.
  • Utvecklad tillgänglighet längs Hälsingeleden, med bland annat förbättrad skyltning.

Projektet heter ”Including Youth into the Cultural Heritage to build Sustainable Societies” och är en del av ett kommunalt partnerskap genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som drivs av Bollnäs kommun i samarbete med kommunen Lobatse i Botswana. Projektet pågår 2022-2024.

Läs mer om vårt kommunala partnerskap

Om platsen Acktjärbo

Acktjärbo är en vacker plats för längdskidåkare, även med hund. I år har det även dragits längdskidspår från Acktjärbo till Bolleberget! Acktjärbo är en av flera fäbodvallar längs Hälsingeleden. Sommartid en plats för vandring och nu ett vinterparadis.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2023 kl. 14.30

Sidfot