Frågor om bussar till Bollnäs södra handelsområde

Buss i rondell

I och med utvecklingen av Bollnäs södra handelsområde har vi märkt att många har funderingar kring kollektivtrafik till området. Vi vill därför berätta om vilket arbete som skett fram till nu, bidra med några klargöranden och svara på frågor.

Finns det planer för en busslinje till området?

Lösningen just nu är att du kan åka kollektivt via busslinje 70, som passerar Bollnäs södra handelsområde regelbundet. Du som resenär kan stiga av vid infarten till Folkhögskolan alternativt vid hållplatserna som ligger strax söder om rondellen på området. Det är Region Gävleborg (där X-trafik ingår) som ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Vi har sedan många år en regelbunden dialog med dem om kollektivtrafiklösningar i Bollnäs kommun. Vår förhoppning, och det vi för diskussioner med Region Gävleborg om i nuläget, är att få en ökad turtäthet utmed busslinje 70.

Ytterligare trafiksatsningar framöver

Region Gävleborg (X-trafik) planerar att göra en trafiksatsning, i samarbete med oss, inom något år. Målet med satsningen är att få fler turer för stadstrafiken. I takt med att Bollnäs södra handelsområde utvecklas med fler näringsidkare skapas större förutsättningar för stadsbussar även till det området, vilket vi tar med i planeringen. Vi arbetar för att den planerade trafiksatsningen ska ske så snart som möjligt.

Gångtunnel under väg 83

Vi har sedan länge färdigställt en detaljplan som möjliggör en byggnation av en gångtunnel under Trafikverkets väg 83, strax söder om infarten till Folkhögskolan. Det är Trafikverket, Bollnäs kommun och Region Gävleborg som tillsammans planerar för en gångtunnel, med anslutande busshållplatser. När en byggnation sker är i dagsläget oklart.

Ny gång- och cykelväg väster om väg 83

Sedan en tid tillbaka har en ny belyst cykelväg byggts på östra sidan av väg 83 från busshållplatsen vid infarten till Folkhögskolan fram till ICA Maxi.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2023 kl. 17.11

Sidfot