Vill du bedriva verksamhet på Terrassen i sommar?

Flygbild över Folkets park på Långnäs i Bollnäs.

Längst ute på Långnäs udde finns Bollnäs Folkets park med anor från 1920-talet. Här finns bland annat Terrassen belägen alldeles intill strandkanten. Bollnäs Kommun söker nu en hyresgäst som kan bedriva verksamhet på Terrassen under sommaren 2023.

Det ligger i vårt största intresse att aktörerna på Långnäs har ett nära samarbete och att samverkan fungerar. Vi är alla ansvariga ambassadörer för vår kommun som plats och för att ge våra besökare och invånare absolut bästa upplevelse. Det är därför av högsta vikt att du som hyresgäst kan och vill samarbeta och samverka med övriga aktörer på Långnäs samt har erfarenhet av att jobba med service och människor.

Välkommen med din förfrågan till att hyra Terrassen på Folkets Park!

Villkor för hyresförhållandet

Byggnader och markområde samt av kommunen anskaffad in­redning uthyres i befint­ligt skick. Några beslut från kommunen för ny-, till- eller ombyggnad finns inte i dagsläget. Eventuella invändiga anpassningar av byggnader som hyresgäst önskar bekostas av hyresgästen. Bollnäs kommun står för yttre underhåll av byggnader samt försäkring av byggnader. Övriga kostnader för skötsel, drift och underhåll står hyresgästen för. Hyrestiden är tidsbegränsad och löper från och med 2023-05-01 till och med 2023-09-30. Intressenter är välkomna att själva ange en hyresnivå som avser hyra enligt de villkor som ställs i hyresavtalet.

Hyresavltal Terassen.pdf Pdf, 121.5 kB, öppnas i nytt fönster. (125 KB)
Bilagor till Hyresavtal Terassen.pdf Pdf, 225.9 kB, öppnas i nytt fönster. (230 KB)

För Terrassens kök finns ett antal begränsningar avseende kökets övergripande standard samt utbud av köksmaskiner och köksinredning. Dessa faktorer påverkar vilken typ av matlagning som går tillhandahålla. Därav kan alternativa lösningar såsom exempelvis matlagning på annan plats vara ett tänkbart tillvägagångssätt.

Hyresgästen ska ha ett gott samarbete med Bollnäs kommuns verksamheter, vilket bland annat inkluderar samplanering med Kulturenheten inför arrangemang på Folkparken Långnäs. Hyresgästens verksamhet ska ha öppettider som tillgodoser Folkparken Långnäs övriga verksamheters efterfrågan på restaurang och café. Det innebär att hyresgästen tillhandahåller servering vid arrangemang på Folkets Park Långnäs, men också att den hålls öppen som en naturlig mötesplats i Folkets Park Långnäs.

Inom hyresområdet finns i dagsläget inventarier som ägs av föregående hyresgäst. Det avser inventarier såsom köksinredning, restaurangmöbler samt trall byggd på mark. Denna utrustning ingår inte hyran. Inventarier som tillhandahålls av kommunen framgår i hyreskontraktet bilaga 4.

Villkor för intresseanmälan

Intresseanmälan ska innehålla:

  • Organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • Hyra i fast form i kronor för hyrestiden 2023-05-01 – 2023-09-30 och avse hyra enligt de villkor som redovisas i bifogat hyresavtal. Hyran är fri från mervärdesskatt.
  • Information om eventuell tidigare erfarenhet som kan vara relevant.
  • Beskrivning av planerad verksamhet.

Prövning av anbud

Beslut om vem som tilldelas hyreskontraktet tas av Teknik- och fritidsnämnden. Vid utvärdering och beslut av nämnden kommer hänsyn tas till fler parametrar än angiven hyresnivå. Detta i form av angivna erfarenheter, planerad verksamhet med mera. Kommunen förbehåller sig rätten att anta anbud på hyresnivå lägre än det högsta anbudet.

Anbud ska lämnas senast 2023-03-08 till:

Bollnäs Kommun
Teknik-, service- och fritidsförvaltningen
Petter Bäckebjörk
821 80 Bollnäs

Märk kuvertet med ”Hyra Terrassen Folkets Park”.
Fri prövningsrätt förbehålles.

Visning

För visning av hyresobjektet, se kontakt nedan.

Kontakt

Petter Bäckebjörk, fastighetsförvaltare
Telefon: 0278-256 28
e-post: petter.backebjork@bollnas.se

 

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2023 kl. 11.17

Sidfot