Kursstart av Barn i Föräldrars fokus

En pappa som kramar sitt barn

21 mars startar vi en ny omgång av föräldrakursen "Barn i Föräldrars fokus" (BIFF). Kursen är för föräldrar som har separerat och vill få till ett bättre samarbete om de gemensamma barnen. Välkommen att delta!

Kursen är främst utformad för dig som har dina barn boende hos dig eller som har umgänge med dem. Målsättningen med utbildningen är att ge dig som förälder hopp, synliggöra barns behov och situation och arbeta med frågan ”Vad kan du som förälder göra för att underlätta för ditt barn?”

Kursen utgår från ett barnperspektiv, barnets rättigheter och kunskap om barn. Syfte är att få föräldrar att reflektera och få tips på hur de kan möta barnens behov.

BIFF grupper kan ge föräldrar kunskap och möjlighet att utveckla egna redskap som kan leda till att en svår situation blir mer hanterlig och begriplig för barnen.

BIFF materialet är utformat av Rädda barnen.

Kursen är kostnadsfri!

Vad innebär det att delta?

Deltagande är frivilligt, och det är viktigt att komma alla tre gångerna. Ni träffas i en grupp om 4 – 6 föräldrar. Du träffas inte i samma grupp som ditt ex.

Var och när?

Tisdagar klockan 17:00 – 19:00 den 21 och 28 mars samt 4 april. Kursen sker i Bollnäs. Adress meddelas vid anmälan.

Nya kursomgångar startas upp efter att gruppen fyllts med nya deltagare.

Kursledare: Lena Persson och Malén Sörfelth

Välkommen att delta!

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse, kontakta:

Malén Sörfelth
Telefon: 0278-255 00
E-post: malen.sorfelth@bollnas.se

eller

Lena Persson
Telefon: 0278-252 92
E-post: lena.a.persson@bollnas.se

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 februari 2023 kl. 13.12

Sidfot