Erbjudande om hälsofrämjande samtal för personer som är 80 år eller äldre

Bollnäs kommun erbjuder nu dig som är 80 år eller äldre ett hembesök med hälsofrämjande samtal. Samtalet erbjuds till dig som bor hemma och inte har hemtjänst, besöket är helt kostnadsfritt.

Hembesöket fyller en viktig förebyggande funktion

Fallolyckor är den vanligaste typen av olycksfall bland äldre och den vanligaste olycksplatsen är hemmet, även risk för olycksfall vid brand ökar vid stigande ålder.

Genom att erbjuda ett hembesök till våra äldre som bor hemma utan hemtjänst vill vi ge stöd åt personen att bibehålla sin självständighet. Vi kollar bland annat på om det finns några uppenbara risker för brand eller för att en fallolycka skulle kunna ske. Därefter ger vi rekommendationer till eventuella åtgärder säger Sara Myrberg, projektledare för hälsofrämjande samtal på Bollnäs kommun.

 

Besök med hälsofrämjande samtal

Under hembesöket och det hälsofrämjande samtalet får du svara på några frågor utifrån ett frågeformulär.

Vi använder ett frågeformulär för att kunna kvalitetssäkra våra besök. Vi vill att alla äldre ska få samma information och utifrån de svar vi får kunna besvara och stötta personen på bästa sätt anpassat efter dennes situation säger Sara Myrberg.

Vid hembesöket berättar vi även vad det finns för utbud av sociala aktiviteter i närområdet, vad kommunen kan erbjuda när det gäller stöd och service i vardagen och svarar på eventuella frågor.

Erbjudande om att få hembesök skickas ut via brev och du uppmanas att höra av dig om tiden för besöket inte passar.

Tänk på att inte släppa in obehöriga!

Personal från Bollnäs kommun legitimerar sig alltid med tjänstelegitimation.

Information om hembesök för äldre

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2023 kl. 13.10

Sidfot