Möjligheten till bruk av lustgas begränsas på allmän plats

Användningen av lustgas som berusningsmedel har de senaste åren ökat betydligt bland barn och unga.

Det är ett allvarligt problem – missbruk av lustgas är potentiellt livsfarlig eftersom gasen orsakar syrebrist i hjärnan. Den är också en potent växthusgas och utöver det är insamlingen och hanteringen av tomma lustgastuber kostsam.

Innehav av lustgas begränsas på allmän plats

Kommunfullmäktige i Bollnäs har därför nu bestämt att ändra de lokala ordningsföreskrifterna, där en begränsning mot innehav av lustgas på allmän plats i kommunen införs.

Det möjliggör för polisen att ingripa om någon använder gasen som berusningsmedel.

Normalt används lustgas främst inom vård och tandvård för smärtlindring, samt inom livsmedelstillverkning/livsmedelshantering för bland annat konservering.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juni 2023 kl. 16.21

Sidfot