”Människor i världen behöver mat, inte tobak”

Idag är det den internationella tobaksfria dagen, den infaller den 31 maj varje år. Dagen syftar till att uppmärksamma vikten av att förebygga tobak- och nikotinbruk. Temat för år 2023 är ”Vi behöver mat, inte tobak”.

Genom att bruka nikotin och tobak bidrar du inte bara till din egen försämrade hälsa utan också till tobaksodlingens negativa påverkan på miljön samt den globala livsmedelsproduktionen.

Tobaksodling förvärrar matkrisen

Visste du att din rökning eller snusning bidrar till

  • skövling av skog i låg- och medelinkomstländer
  • obrukbar mark på grund av alla bekämpningsmedel som används för att odla tobak
  • att ekosystemet påverkas negativt

Nio av tio av de länder som odlar mest tobak i världen är låg- eller medelinkomstländer, varav fyra av dessa låginkomstländer lider av stor matbrist. Marken som används till tobaksodling skulle kunna användas mer effektivt för att bidra till uppfyllandet av det globala hållbarhetsmålet nummer två – ingen hunger.

Källa: WHO Länk till annan webbplats.

Stöd att sluta röka eller snusa

På Sluta-Röka-Linjen kan du läsa om stöd för att sluta röka eller snusa och om tobak ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Att sluta röka/sluta snusa (slutarokalinjen.se) Länk till annan webbplats.

Tobak i miljö- och hållbarhetsperspektiv (slutarokalinjen.se) Länk till annan webbplats.

Besök 1177.se för tips och råd samt kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka eller snusa: Rökning och snusning (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2023 kl. 07.30

Sidfot