Långnäsvägen och vissa gång- och cykelvägar är avstängda

Vi har stängt av Långnäsvägen med en vall strax innan lekparken med anledning av de höga vattennivåerna i Ljusnan.

Vallen är byggd för att hindra vattenmassor vid Långnäs från att rinna in mot centrum.

Vi har även stängt av gång- och cykelvägar vid Myrbäcken och vid Karlslund då de befaras svämma över. Tänk därför efter var du befinner dig och om du är beroende av dessa gång- och cykelvägar för att ta dig fram.

Som fastighetsägare har du ansvar för ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten. Det finns åtgärder som du som fastighetsägare kan vidta för att minska risken för källaröversvämning: Regn, skurar, skyfall och vattensamlingar

Tidigare nyheter på samma ämne

Vi verkställer åtgärder på grund av vattenmassorna 2023-08-11
Vattnet i Ljusnan stiger, skydda dig och dina egendomar! 2023-08-11
Så arbetar vi med vattenmängderna 2023-08-08
Regn, skurar, skyfall och vattensamlingar 2023-08-07

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 augusti 2023 kl. 21.15

Sidfot