Vi verkställer åtgärder på grund av vattenmassorna

Vi har följt och följer noga utvecklingen av det stora vattenflödet som beräknas stiga ytterligare. Vi har aktiverat vår beredskap och arbetar med både förberedelser och direkta åtgärder enligt våra beredskapsrutiner för olika vattennivåer.

Just nu verkställer vi nästa nivå som bland annat innebär att vi arbetar med:

  • att evakuera Långnäs. Det kommer att ske innan klockan 15:00 idag. Både campingen och Terassen/folkets park behöver tömmas på husvagnar, och folk. Det beror både på att vattenmassorna kommer att översvämma vägen samt att området blir utan avlopp. Avloppet kommer att stängas av klockan 16:00 eftersom avloppsvattnet efter det riskerar att stiga upp bakvägen.
  • förebyggande och direkta åtgärder. Vi har ringt in personal och har full personalstyrka som arbetar bland annat med att ta bort stopp vid öppna system, såsom galler vid inlopp, vägtrummor, diken och rännstensbrunnar i gator. Vi kommer att bygga vallar vid Långnäs, skotta sandsäckar för att bistå Räddningstjänstens arbete med vallningar, stänga av gångtunnlar, koppla ur gatubelysning och fontäner för att undvika skador och så vidare. Vi kommer också att påbörja vallning av vägar med fokus på Långnäs som start.

En uppmaning till dig som har kommunalt vatten och avlopp

Helsinge Vatten uppmanar alla kunder att vara sparsamma med vattenanvändning fram till måndag. Anledningen är att avloppsledningarna är fulla av överskottsvatten på grund av regnet de senaste dagarna. Genom att vänta med att köra tvättmaskin, minimera duschandet etcetera minskas belastningen på ledningsnätet och vi kan gemensamt minska risken för att behöva tillfälligt släppa ut orenat avloppsvatten i våra vattendrag.

Vi erbjuder gratis sand till dig som behöver bygga vallar

Du som är fastighetsägare och behöver sand att bygga vallar med erbjuder vi i möjligaste mån gratis sand att hämta vid vändplanen på Asseavägen 4 i Bollnäs. Sanden är till för eget bruk. Ta med egna säckar att fylla med sand. Det här är en extra service vi erbjuder och kan därför inte garantera att det finns sand så att det räcker. Vi kommer att prioritera vårt uppdrag och samhällsviktiga funktioner före denna service.

Tidigare nyheter på samma ämne

Vattnet i Ljusnan stiger, skydda dig och dina egendomar! 2023-08-11
Så arbetar vi med vattenmängderna 2023-08-08
Regn, skurar, skyfall och vattensamlingar 2023-08-07

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.04

Sidfot