Ett år efter våtmarksrestaureringen i Mödänge

Mycket har hänt sedan våtmarksrestaureringen i Mödänge slutfördes i september 2022. De som då var leriga våtmarksstränder grönskar idag med stor artrikedom. Nu är området snart färdigställt och redo att invigas!

Under våren har fågelarter som kricka, kärrsnäppa, skogssnäppa, göktyta, bläsand, vattentrall, morkulla, mindre strandpipare, mindre hackspett, gröngöling, gråspett, brun kärrhök, ärtsångare, sävsparv och rödvingetrast hittat till området.

Våtmarksväxtlighet i Möränge utanför Bollnäs.

I april och maj utförde Bollnäs fiskevårdsförening tillsammans med sjölyftet en inventering av gädda vid våtmarkens in- och utlopp. På mindre än två veckor hittade 48 gäddor in till den restaurerade våtmarken, många av dem mätte över en meter. Ett fantastiskt resultat!

Fågeltorn byggs i höst

Under hösten kommer Bollnäs fågelklubb tillsammans med Arbetsmarknadsenheten att bygga ett nytt och tillgängligt fågeltorn intill våtmarken. Det befintliga fågeltornet i området kommer att renoveras. Fågeltornet finansieras med bidrag från Bollnäs kommuns naturfond.

Välkommen på invigning av våtmarksområdet!

Den 27 september, klockan 10:00-12:00, hålls en invigning av våtmarksområdet. Landshövding, Per Bill är på plats och klipper band. Under förmiddagen bjuds det på rundvandring i våtmarksområdet, enklare förtäring samt kyrkbåtsrodd för den som vill.

Ro kyrkbåt till våtmarksområdet på ingivningsdagen

Om du vill ro kyrkbåt till våtmarksområdet och invigningen är du välkommen att anmäla dig till Woxsjöns kyrkbåtsroddare. Rodden är kostnadsfri och det finns ett begränsat antal platser. Anmäla dig i tid!

Samling klockan 8:30 vid Kyrkbåtshamnen i Freluga.

För mer information och anmälan ring 070-289 99 49.

Bakgrund och mer information

Arbetet med att restaurera den igenväxta våtmarken i Mödänge påbörjades för ett år sedan och finansieras av statliga bidrag från LOVA – lokala vattenvårdsprojekt.

Tidigare artikel: Fågelrikt våtmarksområde återställs 2022-08-12

Läs mer om sjölyftet på sidan om våra arbetsmarknadsinsatser.
Läs mer om Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Länsstyrelsens webbplats.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 september 2023 kl. 08.04

Sidfot