Dagvatten pumpas ut från ledningsnätet i centrala Bollnäs

Flödet från dagvattenpumpen ut i Varpen.

Några undrar om det är avloppsvatten som pumpas ut i det här röret vid Varpen. Därför vill vi berätta hur det ligger till.

Det är väldigt mycket extra vatten i ledningsnätet i centrala Bollnäs just nu. Därför har Helsinge Vatten AB höjt upp utloppsledningen där dagvatten pumpas ut från ledningsnätet. Om det inte görs skulle gatorna i centrum översvämmas. Utloppsledningen finns vid norra sidan av Långnäsvägen, nära centrum.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Alltså inte att förväxla med avloppsvatten som är använt vatten som kommer från hushåll, industrier eller andra verksamheter.

En uppmaning till dig som har kommunalt vatten och avlopp

Helsinge Vatten uppmanar vill fortfarande uppmana alla kunder att vara sparsamma med vattenanvändning. Anledningen är att avloppsledningarna är fulla av överskottsvatten på grund av regnet de senaste dagarna. Genom att vänta med att köra tvättmaskin, minimera duschandet etcetera minskas belastningen på ledningsnätet och vi kan gemensamt minska risken för att behöva tillfälligt släppa ut orenat avloppsvatten i våra vattendrag.

Tidigare artiklar på samma ämne

Evakueringen vid Långnäs hävs 2023-08-15
Vattennivån i Varpen har kulminerat 2023-08-14
Har du en egen egen dricksvattenanläggning? 2023-08-14
Vattennivåerna fortsätter att stiga 2023-08-12
Långnäsvägen och vissa gång- och cykelvägar är avstängda 2023-08-11
Vi verkställer åtgärder på grund av vattenmassorna 2023-08-11
Vattnet i Ljusnan stiger, skydda dig och dina egendomar! 2023-08-11
Så arbetar vi med vattenmängderna 2023-08-08
Regn, skurar, skyfall och vattensamlingar 2023-08-07

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.59

Sidfot