Otjänligt badvatten vid Långnäs

Läs också den senaste rapporten om vattennivåerna i våra vattendrag.

Vi har tagit vattenprover vid våra badplatser

Om du fortfarande känner att det vore skönt med ett dopp vi någon av våra badplatser vill vi avråda från bad vid Långnäs. Där är nämligen vattnet otjänligt enligt prover som togs 10 augusti. Det beror med största sannolikhet på översvämningarna.

Vid Näset, Skeppstan, Skajet och Vevlinge är vattnet tjänligt med anmärkning. Det betyder att halten bakterier är något förhöjd och att situationen bevakas.

Vid provtagning i juni och juli har samtliga badvattenprover på ovan nämnda badplatser varit tjänliga. Därför avråder vi inte i dagsläget från bad på Näset, Skeppstan, Skajet och Vevlinge.

Rapport från förmiddagens samverkansmöte om höga flöden

Här är en rapport från dagens regionala samverkansmöte med bland andra Fortum och SMHI:

  • I Arbrå har kulmen för vattennivån nåtts och ytan sjunker och visar ett stabilt läge.
  • Vattennivåerna har fortsatt att sjunka i Varpen och kommer att fortsätta sjunka i liknande takt som de senaste dagarna.
  • Vattennivåer sjunker i Bergviken och är snart på normala nivåer.
  • Vi ser en fortsatt stabil nivå i Voxsjön och att kulmen nås i mitten av denna vecka. Vattennivån sjunker sakta eftersom det regnat längre upp i systemet.

Eftersom marken är mättad kan mycket regn ställa till det i mindre vattendrag men det krävs i nuläget ett regnväder på över 40 millimeter per dygn för att vattennivåerna skulle öka i de större vattendragen. En sådan prognos kan inte SMHI se för vårt område den närmaste veckan.

Det är viktigt att komma ihåg att samma prognos inte gäller för hela Ljusnan. Läget ser annorlunda ut på olika ställen och information som stämmer för en ort kanske inte alls stämmer för en annan.

Nästa samverkansmöte är på fredag.

Tidigare artiklar på samma ämne

Dagvatten pumpas ut från ledningsnätet 2023-08-15
Evakueringen vid Långnäs hävs 2023-08-15
Vattennivån i Varpen har kulminerat 2023-08-14
Har du en egen egen dricksvattenanläggning? 2023-08-14
Vattennivåerna fortsätter att stiga 2023-08-12
Långnäsvägen och vissa gång- och cykelvägar är avstängda 2023-08-11
Vi verkställer åtgärder på grund av vattenmassorna 2023-08-11
Vattnet i Ljusnan stiger, skydda dig och dina egendomar! 2023-08-11
Så arbetar vi med vattenmängderna 2023-08-08
Regn, skurar, skyfall och vattensamlingar 2023-08-07

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 augusti 2023 kl. 11.43

Sidfot