Bristande rutiner förlänger handläggningstiden

Förlängd handläggningstid för detaljplanen för Bro 5:31 och Bro 5:10.

Detaljplanen för Bro 5:31 och Bro 5:10 (Gulftomten) antogs 10 november 2022 i kommunstyrelsen. Därefter följde en period om tre veckor där det finns möjlighet för sakägare att överklaga. Två överklaganden togs emot av oss inom den avsatta tiden men på grund av bristande rutiner missade vi att direkt skicka dem vidare till Mark- och miljödomstolen.

Misstaget har nu rättats till och vi beklagar att handläggningstiderna drar ut på tiden. Vi har kontaktat berörda sakägare och förklarat situationen samt bett om ursäkt. Vi utreder vad misstaget beror på och ser över rutiner så att vi kan säkerställa att misstaget inte sker igen.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 augusti 2023 kl. 15.12

Sidfot