Vi fortsätter möjliggöra stadsutveckling längs Järnvägsgatan

Detaljplanen som är en del av Bro 5:10 och 4:1 har vunnit laga kraft. Den möjliggör för kollektivtrafiknära kontor, parkeringar och centrumverksamhet längs Järnvägsgatan i centrala Bollnäs. Allt i enlighet med planprogrammet Stadsutveckling längs Järnvägsgatan.

Närmast järnvägen tänker vi oss fortsatt och utökad parkering, gärna ett mobilitetshus där både bilar och cyklar kan parkeras, samtidigt som det också kan finns olika typer av service, som exempelvis en cykelverkstad. Mobilitetshuset som ska vara till för både arbetspendlare och för de som har ärenden i Bollnäs centrum. Utmed Järnvägsgatan har vi möjliggjort för kontorslokaler med centrumverksamhet i bottenvåningar som bidrar till ett mer levande stadsrum. Närheten till Bollnäs resecentrum skapar goda förutsättningar för kollektivt resande och pendling, både med buss och tåg.

Området idag

Området för detaljplanen ligger i direkt anslutning till Bollnäs resecentrum. Där finns idag en cykelväg längs spåren, korttidsparkeringar i markplan samt InfraNords kontor med tillhörande parkeringsplatser. Det finns även mindre gräsytor med enstaka träd.

Vad betyder det att en detaljplan vunnit laga kraft?

När en detaljplan vunnit laga kraft kan den inte längre överklagas. Däremot kan bygglov beviljas och arbetet kan börja med att utveckla kollektivtrafiknära arbetsplatser, parkeringar och centrumverksamhet.
Läs mer om planprocessen.

Vad händer nu?

Vi arbetar vidare med att attrahera aktörer som vill investera och satsa på stadsutveckling längs Järnvägsgatan i Bollnäs. Vi arbetar också med att ta fram fler detaljplaner i området, håll utkik!

Mer information

Vad är en detaljplan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Länk till boverket.se.)
Detaljplan för del av Bro 5:10 och Bro 4:1 (skrolla ner till Lagakraftvunna detaljplaner)
Pågående detaljplaner i Bollnäs kommun
Planprogram för Stadsutveckling längs Järnvägsgatan

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2023 kl. 11.52

Sidfot