Budgeten för Bollnäs kommun klar

Nu har kommunfullmäktige, Bollnäs kommuns högsta beslutade församling, fastställt driftbudgeten för nästa år. Den sträcker sig för åren 2024-2027 och fullmäktige gör revideringar av budgeten varje år.

-Vår ambition är att våra politiska prioriteringar ska möjliggöra för Bollnäs kommun att växa och utvecklas, där skolresultat och näringslivsklimat går framåt, där människor trivs och är trygga med jämlika villkor, säger kommunstyrelsens ordförande Abdullahi Cadaani (S).

Budgeten innehåller förslag på effektiviseringar och besparingar, men här finns också flera satsningar. Kommunstyrelsens 1 vice ordförande, Tommy Winqvist (M), lyfter bland annat vikten av att så många som möjligt arbetar, men att kommunen också ska vara en god arbetsgivare.

Att så många som möjligt arbetar är avgörande för vårt nuvarande och framtida välstånd. Vi behöver vilja och våga utvecklas och därigenom ligga i framkant, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt för att vara en uppskattad arbetsgivare, en eftertraktad samarbetspartner och en trygg kommun att leva, bo och verka i.

Bland annat kommer socialnämnden att få 15 miljoner kronor nästa år, samt 20 miljoner kronor årligen under 2025-2027 för att förbättra arbetsmiljön genom att:

  • Fortsätta avvecklandet av delade turer
  • Kunna möta förändrade arbetstidsregler
  • Halvera antalet arbetade timmar som utförs av timanställd personal.

Kommunfullmäktige avsätter också tre miljoner kronor de kommande åren för olika trygghetsskapande åtgärder i kommunala verksamheter och offentliga miljöer. En miljon kronor extra går till kulturnämnden för att vidareutveckla den öppna fritidsverksamheten för ungdomar i hela kommunen. En miljon kronor går också till centrumutveckling, handel, service och tillgänglighet i de olika kommundelarna.

Bland de olika effektiviseringar som finns i budgeten återfinns till exempel beslutet att kommunchefen får uppdrag att fortsätta arbetet med att sänka kommunens totala kostnad med 2,5 procent motsvarande 51 miljoner kronor under 2024, samt med ytterligare 1 procent (23 miljoner kronor) under 2025. De olika politiska nämnderna ska också effektivisera sina respektive verksamheter under åren 2025-2027 med motsvarande 1 procent varje år av sina nettobudgetramar.

Ta del av kommunfullmäktiges eftersändning 2023-08-28 där budgeten klubbades igenom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 augusti 2023 kl. 14.36

Sidfot