Vi tvistar om avtal kring gatubelysning

Vi anser att Ellevio brutit mot sitt åtagande och förpliktelser kring underhåll av gatubelysningarna i Bollnäs och har i en tid försökt att komma fram till en lösning i dialog med Ellevio men inte kommit framåt som vi önskar. Därför låter vi nu en oberoende part, Tingsrätten, avgöra frågan.

Bakgrund

I ett avtal som undertecknades 10 februari 1982 förband sig Hälsingekraft AB att utan ersättning svara för vård och underhåll av gatubelysningen i Bollnäs tätort och de ytterligare områden som kan komma att bebyggas i omedelbar anslutning till tätorten. Avtalet skulle gälla så länge Hälsingekraft AB distribuerade all elektrisk energi inom tätorten. Hälsingekraft AB har sedan dess köpts upp och bytt ägare under åren och det är numera Ellevio som är ägare och ansvarig för att upprätthålla avtalet.

Ellevio meddelade oss vid årsskiftet 2020/2021 att de sa upp avtalet och slutade därmed sitt arbete med gatubelysningen. Vi har aldrig godtagit uppsägningen och har sedan dess försökt att föra en dialog med Ellevio utan att komma framtill en konstruktiv och hållbar lösning.

– Det är en tråkig situation vi hamnat i. Vi värnar om våra skattepengar och ser ingen annan möjlighet än att skicka in en stämningsansökan. Jag hoppas att vi nu kommer framåt i den här tvisten och att Tingsrätten dömer så att Ellevio tar sitt ansvar i frågan, säger Johan Englund, förvaltningschef för Teknik- service och fritidsförvaltningen på Bollnäs kommun.

Vårt yrkande

Bollnäs kommun yrkar att tingsrätten ska fastställa att Ellevio fortfarande är bundet av åtagandet samt att Tingsrätten ska förplikta Ellevio att betala för de åtgärder som kommunen nu gjort men som enligt avtal skulle hanterats av Ellevio. Dessutom yrkar vi om ersättning för rättegångskostnader.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023 kl. 13.47

Sidfot