Skärpta regler för körning med A-traktor/Epa

Krav på bilbälte, endast en passagerare per passagerarplats och 30 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet. Det är dom nya reglerna som gäller för personer som kör A-traktor, även kallad Epa. Reglerna börjar gälla idag, den 31 augusti.

Regeländringarna gäller för den som färdas i en bil som är ombyggd till traktor, alltså en A-traktor (Epa). Det innebär att den som färdas i vanliga traktorer, till exempel jordbrukstraktorer, inte berörs av de nya reglerna.

Tänk på detta när du kör A-traktor

  • Det är inte tillåtet att manipulera en A-traktor för att fordonet ska gå fortare än 30km/h. Om du kör en A-traktor vars konstruktiva hastighet är ändrad, riskerar du att dömas för olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd. Under vissa förutsättningar kan även dina föräldrar dömas för tillåtande av olovlig körning. Men framför allt utsätter du både dig själv, dina passagerare och andra trafikanter för fara.
  • Du har ansvar för dina passagerare. Använd alltid bilbälte och se till att dina passagerare också gör det.
  • För att begränsa antalet passagerare är det inte tillåtet att ha baksäte i en A-traktor.
  • Håll så långt till höger som möjligt om du ser att någon vill köra om. Om körbanan är smal, krokig eller har mötande trafik ska du underlätta omkörning genom att sänka farten eller köra åt sidan så snart det blir möjligt.

Källa Transportstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

De nya reglerna är beslutade av Regeringen som ett led i att öka säkerheten i trafiken.

Regeringen skärper reglerna för körning med A-traktor (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 augusti 2023 kl. 08.00

Sidfot