Naturvårdsverket på besök i Bollnäs

Idag har Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelser, biosfärsområden och Bollnäs kommun samlat kommuner från mellersta Sverige i Bollnäs folkhögskola. Syftet med dagen är att skapa dialog om möjligheterna med grönplanering.

Många vinster kan skapas genom att få med de gröna aspekterna i kommuners strategiska planering. Grönstrukturen är nämligen en viktig del av den fysiska miljön och ett viktigt verktyg för byggandet av ett hållbart och långsiktigt samhälle. Förutom att grönskan är vacker och mjukar upp hårdgjorda miljöer som gator och byggnader, bidrar den också till trivsel och minskar stress, sänker lokal temperatur, renar luft, dämpar buller och kan ta hand om stora mängder vatten vid skyfall.

Kommunalråd Tommy Winqvist (M) på scén.

Bollnäs kommunalråd Tommy Winqvist (M) inledde dagen och välkomnade alla besökare till Bollnäs.

Representanter från Naturvårdverket berättade om utmaningarna kring biologisk mångfald, klimatförändringar och ojämlik hälsa samt om mark- och vattenanvändningens påverkan och vad grönplanering kan bidra med. De tipsade också om finansieringsformer som kommuner kan söka medel ur för att utveckla grönstruktursatsningar och hållbara städer. De visade exempel på långsiktigt hållbar planering, grönplanering och naturbaserade lösningar. Naturvårdverket och Länsstyrelsen föreläste vidare om vägledningar, verktyg, arbetssätt och planeringsprinciper som används för att hantera de olika utmaningarna som kommuner kan ha stor nytta av.

Personer som promenerar utmed gångstråket vid sjön Vågen.

Samtliga deltagare promenerade runt Vågen under lunchen där de i mindre grupper diskuterade och fick lära av varandra.

På eftermiddagen berättade Sofie Zetterlund, kommunekolog och Erik Lundh, planarkitekt båda från Bollnäs kommun om planerna för restaurering av tätortsnära våtmarker. Johan Olanders, planeringschef på Ovanåkers kommun berättade om arbetet med hyggesfri skogsförvaltning och Åsa Terent, miljöstrateg på Hudiksvalls kommun berättade om deras arbete med grön infrastruktur i strategisk planering

Deltagare

Naturvårdsverket, Länsstyrelerna i Hälsingland, Gästrikland och Dalarna, biosfärsområdena Voxnadalen och Nedre Dalälven samt dessa kommuner: Uppsala, Hudiksvall, Ovanåker, Sandviken, Gävle, Hedemora, Knivsta, Ockelbo, Nynäshamn, Falun, Ljusdal, Söderhamn och Bollnäs.

Lär dig mer

På bollnas.se kan du läsa mer om grönstrukturer. På samma sida hittar du även Bollnäs kommuns grönstrukturprogram.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 oktober 2023 kl. 15.26

Sidfot