Vi uppmärksammar Orange Day

Text på orange bakgrund: Stoppa våldet mot kvinnor. #tillsammans mot våld

Orange Day den 25:e november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Vi visar vårt stöd genom att hissa orangea flaggor och lyser upp den digitala tavlan i samma färg.

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor.

Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Läs mer om Orange Day (länk till unwomen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör vi på Orange Day?

I Bollnäs flaggar vi med orangea flaggor vid Stadshuset och den stora digitala genomfartstavlan på Gärdet kommer att lysas upp med samma färg.

Är du utsatt för våld eller misstänker du att någon far illa?

Blir du utsatt för hot, kränkningar, begränsningar eller fysiskt våld av din partner eller före detta partner, av släktingar eller någon annan närstående? Eller upplever du att någon i din närhet utsätts för våld?

Det finns hjälp att få - hit kan du vända dig för att få hjälp eller för att göra en orosanmälan.

Om du utövar våld i din relation

I bland kan det vara svårt att se sig själv som en person som utsätter en närstående för våld. Ofta tänker vi att våld är slag och sparkar, men våld innefattar mycket mer än det. Våld är ofta psykiskt och kan bestå av verbala kränkningar, kontroll och hotfullt agerande gentemot din partner eller barn.

Det går att förändra ett våldsamt beteende - läs mer om vilken hjälp som finns att få.

Tillsammans mot våld

Nyheten ingår i Bollnäs kommuns informationsvecka Tillsammans mot våld 20-25 november 2023.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 november 2023 kl. 05.00