Konferens- och utbildningskostnader under hösten

Just nu får vi många frågor som rör våra kostnader för våra medarbetare och chefer avseende konferenser, utbildningar med mera hos våra lokala leverantörer de senaste tre månaderna.

Den 20 september beslutade kommunchefen med stöd av sin ledningsgrupp bland annat att, med hänsyn till det ekonomiska läget, våra verksamheter ska vara restriktiva med utbildningsinsatser och konferenser, samt att interna konferenser som verksamhetsplanering med mera ska genomföras utan övernattning och inom kommunen. De verksamheter som redan bokat övernattning och/eller lokaler utanför kommunen i samband med till exempel verksamhetsplanering ska först pröva möjligheten att avboka utan kostnad.

För att vara helt transparenta redovisar vi kostnaderna i bifogade tabeller, kopplat till vilka verksamheter som deltagit samt vilket syftet varit för respektive aktivitet. Ena tabellen avser tiden före beslutet om restriktivitet och den andra tabellen tiden efter.

Kostnaderna kan i stort kopplas till konferenser, utbildningar samt logi för artister. Den 15 september hade sex medarbetare från en förskola konferens, trerättersmiddag och spa. Finansieringen för detta kom från Hälsinglands utbildningsförbund, som ersatt verksamheten med 16 000 kr för att de har handlett en barnskötarlärling. Kravet var att pengarna skulle gå till personalgruppen och verksamheten. Ansvarig chef godkände planeringsdagen, middagen och spa-entren på Orbaden med hänsyn till detta, samt med hänsyn till att medarbetarna fått besked om att förskolan ska läggas ned.

Socialförvaltningen finns bland dem som använt sig av externa lokaler efter beslutet om restriktivitet. Det är en av våra största förvaltningar och är organiserad i fem verksamhetsområden med sammanlagt cirka 1.200 medarbetare, där merparten arbetar inom äldreomsorgen. Här finns det ytterst små möjligheter att bedriva större sammankomster i egna lokaler. Verksamheten pågår för fullt dygnet runt och personalutrymmena, som kan vara små, behöver finnas tillgängliga för de vikarier som under en sådan utbildnings- eller konferensdag driver verksamheten vidare. Kostnaderna för förvaltningen avser utbildnings- och planeringsdagar för personal (BAS-personal), hemtjänst, individ- och familjeomsorg, särskilda boenden, legitimerad personal samt chefer.

Uppdtatering 2023-12-15: Texten korrigerats efter att felaktigheter vår redovisning uppmärksammats.

Representation september-november 2023 Pdf, 85.5 kB, öppnas i nytt fönster. pdf (105,61 KB)

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2023 kl. 11.54