Översyn av riktlinjer för bidrag till studieförbund

Den statliga myndigheten Folkbildningsrådet har granskat studieförbundet Ibn Rushd och konstaterat att förbundet har brustit i efterlevnaden av myndighetens statsbidragsvillkor avseende vissa verksamheter

Det avser bland annat villkoren att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar, samt i efterlevnaden i villkoren att inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet. Ibn Rushd ska därför återbetala statsbidrag om 146 900 kronor till myndigheten, samt visa en åtgärdsplan senast under januari 2024.

Granskningen avsåg åren 2015-2022 och Folkbildningsrådet begär nu återbetalning för delar av aktiviteterna för åren 2020-2021. En av de verksamheter som har granskats fanns i Bollnäs. För Ibn Rushds verksamhet i Bollnäs denna period är det 441 av 16 142 timmar som inte uppfyllt kraven vid granskningen. Det är 2,7 procent av tiden, vilket ska motsvara 4 553 kronor

Vid sidan av Folkbildningsrådets statsbidrag, har Bollnäs kommun under perioden beviljat Ibn Rushd studieförbundsbidrag, som studieförbund verksamma i kommunen har rätt att ansöka om. 2020 (utbetalat 2021) uppgick kommunens bidrag till cirka 89 000 kronor. 2021 (utbetalat 2022) uppgick det till cirka 167 000 kronor. Senare har kommunen beviljat bidrag för 2022 (utbetalat 2023), som uppgick till cirka 116 000 kronor. Eventuell ansökan om studieförbundsbidrag för 2023 ska lämnas in senast i maj 2024.

I kommunen pågår en översyn där förslag tas fram på vilka villkor som ska gälla för att bidrag ska betalas ut till studieförbund, med inriktning på bland annat jämställdhet, att verksamheterna ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna samt för grundläggande demokratiska värderingar.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2023 kl. 10.47