Rengsjö skola bedöms kunna vara öppen i höst

Bild på Rengsjö skola

Vi har utfört en rad åtgärder för att komma tillrätta med de inomhusproblem som upptäcktes på Rengsjö skola i början av året.

De åtgärder som genomförts hittills är:

  • Avstängning av pelletspannan som är placerad i skolbyggnaden.
  • Lagat styrning av ventilationsaggregatet så det kan gå dygnet runt.
  • Storstädning av kök och förvaringsutrymmen.
  • Renoverat omklädningsrum där mattan var fuktskadad.
  • Tätat golvbrunnar så att luft och lukt inte tränger in från avloppsledningar.
  • Sanerat ett utrymme under en trapp där mikrobiell tillväxt fanns.

Under sommaren kommer vi göra ytterligare luftmätningar för att säkerställa att inomhusmiljön är godkänd och att åtgärderna gett effekt. Eventuellt kommer vi även att göra en dränering utanför en vägg på källarplan, om vi bedömer att det behövs.

Ovanstående åtgärder bedöms vara tillräckliga för att skolan ska kunna vara öppen till hösten, därmed är inte någon evakuering av skolan längre aktuell just nu. Skulle det trots allt visa sig att sommarens provtagningar visar förhöjda värden kan ett beslut om evakuering inför höstterminen komma att tas.

Under höstterminen kommer vi göra en uppföljande luftmätning för att säkerställa en god inomhusmiljö på lång sikt.

Bakgrund

Som vi tidigare berättat gjorde Anticimex en omfattande besiktning av lokalerna på Rengsjö skola i slutet av 2023. Där framkom att det fanns inomhusmiljöproblem i form av fukt, avvikande lukt och mikrobiell tillväxt. Vi bedömde att de ämnen som provtagits kan ge hälsobesvär och är oönskade i inomhusmiljö. De behövde därför elimineras, även om ämnenas omfattning var för sig inte innebär en hälsorisk.

Tidigare nyhet på ämnet

Inomhusmiljöproblem på Rengsjö skola 2024-02-26

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2024 kl. 10.21