Vi avslutar vårt planuppdrag kring Gulftomten

Gulftomten där det idag är en gräsmatta.

I och med att Mark- och miljödomstolen har beslutat om att upphäva kommunstyrelsens detaljplanebeslut har vi bestämt oss för att inte överklaga beslutet.

Vårt uppdrag om att ta fram en ny detaljplan för Bro 5:31 och Bro 5:10, Gulftomten, kommer därför att avslutas och det är därmed detaljplanen från 2007 som gäller.

Bollnäs Bostäder som äger fastigheten har fått i uppdrag av Bollnäs Bostäders styrelse att ta fram en ny utvecklingsplan för Gulftomten.

Mer information om gällande och pågående detaljplaner

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2024 kl. 15.37