Rättvist och rätt ansvar för vägar

En grusväg där det sitter en katt.

I Bollnäs kommun finns det några vägar där väghållaransvaret inte är fördelat som det ska. Det arbetar vi just nu för att rätta till i syfte att kommuninvånarna ska behandlas lika.

En utredning har gjorts och den visar att vi har tagit ansvar för vissa vägar fast vi inte borde. Några vägar ska vi ta ansvar för fast vi formellt inte gjort det hittills.

Vilka vägar som är statliga, kommunala och enskilda avgörs av väglagen, plan- och bygglagen samt anläggningslagen.

Vi guidar blivande väghållare

De som är boende utmed de vägar som är enskilda, men där vi hittills tagit ansvar för väghållningen, kommer vi erbjuda stöd i processen i att ta över ansvaret. Vi kommer vid behov att guida dem i hur en vägförening startas. Därefter kommer de inledningsvis att få stöd i processen från oss, bland annat i hur vägföreningen kan söka vägbidrag, vilket underhåll som krävs, skötselråd med mera.

Enskilda vägar där vi lämnar över ansvaret

Arbetet med att lämna över ansvaret till enskilda vägföreningar sker stegvis. Så här ser planen ut:

 • Ismyravägen - våren/sommaren 2024
 • Ren och Rabovägen – hösten 2024
 • Nylandsvägen och Bollevägen – hösten 2024
 • Lottefors – vintern 2024/2025
 • Norränge och Granbovägen – våren 2025
 • Vallsta – våren 2025
 • Kilafors – hösten 2025
 • Häggestalundsvägen, Skolallén, Granberg, Åsenvägen och Hedåsvägen – hösten 2025
 • Rengsjö - hösten 2025

Exakt vilka vägsträckor som berörs finns i dokumentet Utredning kring väghållaransvar.pdf Pdf, 969.8 kB. (970 Kb)

I Trafikverkets karta kan du se vem som ansvaret för respektive väg idag. Trafikverkets karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör så här: Välj "Väghållare" i menyn (till höger om du sitter vid en dator) och zooma in på ett område eller väg i Bollnäs kommun.

I de fall vi tar över ansvaret

I de fall då vi formellt ska ta över ansvaret för vägar kommer vi fortsätta att underhålla och snöröja vägarna i samma utsträckning som tidigare.

Principer för väghållaransvarets fördelning

Dessa principer används i Sverige för väghållaransvarets fördelning:

 • Staten, genom Trafikverket bör ha ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort.
 • Kommunerna bör ha huvudansvar för väghållning i tätorter med undantag för det övergripande statliga vägnätet.
 • Enskilda väghållare bör ha ansvar för vägar på landsbygd med främst nytta för fastighetsägare i deras närhet.

En renodlad ansvarsfördelning enligt ovan, bedöms leda till en mer effektiv och rationell väghållning, större tydlighet i ansvarsfördelning samt en mer rättvis kostnadsfördelning mellan kommuner och medborgare.

Bakgrund

Teknik-och fritidsnämnden har beslutat att vi ska lämna över enskilda vägar till vägföreningar som via vägförrättning av Lantmäteriet är den egentliga juridiska ägaren. Syftet är att kommuninvånarna ska behandlas lika.

Läs mer

Enskilda vägar på trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Väghållaransvar på trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 maj 2024 kl. 08.25