Tillsyn av bygglovsärenden

Två snickare som sågar av en bräda.

Under året kommer vi att utföra tillsyn bland slumpmässigt utvalda bygglovsärenden där byggherren haft egenkontroll.

Syftet är att säkerställa att byggnationen utförts enligt beviljat bygglov. De som berörs av den här kontrollen kommer att få mer information.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024 kl. 08.28