Var får hundar bada?

Vi har fått flera frågor om var hundar får bada. Svaret är överallt på allmän plats och där allemansrätten gäller utom på offentliga badplatser. Bollnäs kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter innehåller även bestämmelser att följa för dig som hundägare.

Som hundägare bör du alltså bada med din hund på lite mindre ställen där inte andra badande riskerar att bli skrämda eller störda av hundar. Alternativt på någon av våra kommunala offentliga badplatser där det finns speciellt avsatta områden dit hundar hänvisas:

  • Orbaden
  • Karlslundsbadet
  • Näset
  • Galven
  • Skidtjärn
  • Skeppstan

Vad är en offentlig badplats?

Det finns ingen exakt beskrivning men kan beskrivas som en lite större badplats som frekvent används av allmänheten. Den kan antingen drivas av kommunen eller exempelvis en hembygds- eller idrottsförening.

Var och när får jag ha min hund lös?

Det är babyboom i naturen under våren och sommaren och då behöver du som är hundägare ha sådan kontroll på din hund att den omöjligt kan skada eller störa viltet. Mellan 1 mars och 20 augusti ska du därför ha såpass kontroll på din hund att det motsvarar kontrollen du har med koppel på. Så här uttrycker Naturvårdsverket det:

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.

Undantag finns i samband med till exempel jakt.

Vad säger lagen?

I lagen står det att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Vad gäller inom tätbebyggt område?

I Bollnäs kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, som ska följas oavsett årstid, ska din hund alltid hållas kopplad inom Bollnäs, Arbrå och Kilafors tätort. Gäller inte servicehund för personer med funktionsnedsättning eller för polishund i tjänst.

Offentliga badplatser som förvaltas av Bollnäs kommun

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juni 2024 kl. 13.25