Hej förälder!

Plastflaska på gräsmatta med blommor.

Med sommar och skolavslutningar runt hörnet är det viktigt att vi pratar om en angelägen fråga: alkohol och droger bland ungdomar.

Vi vet att skolavslutningar och sommaren är en tid för firande och glädje, men det är också en tid där ungdomar kan lockas till att experimentera med alkohol och droger.

Prata med din ungdom

Ha ett öppet och ärligt samtal med ditt barn om riskerna med alkohol och droger. Prata om konsekvenserna av deras val och lyssna på deras tankar och funderingar.

Här hittar du stöd och information till dig som är förälder gällande ungdomars användning av tobak, alkohol och droger.

Tillsammans kan vi arbeta för att skapa en trygg och ansvarsfull miljö för våra ungdomar, där de kan njuta av skolavslutningen och sommaren utan att riskera sin hälsa och säkerhet, säger kommunens folkhälsostrateg Anna-Maria Säll.

Ditt nej är viktigt!

Forskningen visar att tonåringar blir hjälpta av – och vill höra – att föräldrar säger nej till att ungdomar dricker.

Så säg NEJ!

Sätt tydliga gränser kring alkohol och andra droger och berätta varför du tycker och tänker som du gör. Det kan hjälpa ditt barn att fatta bra beslut, även när du inte är med.

Här finns stöd till att säga NEJ (fullkoll.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Tillsammans kan vi öka vuxennärvaron i sommar

Under vissa perioder under sommaren genomför kommunens alkohol- och drogterapeuter fältarbete. Fältarbete är uppsökande verksamhet mot åldrarna 10-17 år.

Under sommaren kommer det även att finnas aktiviteter som riktar sig till barn- och unga. Dessa aktiviteter arrangeras av både föreningslivet och kommunen. Mer om sommarens aktiviteter i evenemangskalendern. Följ Fritidsgårdarnas Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för tips på vad som händer i sommar.

Det viktigaste är att du som vårdnadshavare har extra koll på vad din ungdom gör, vilka hen umgås med och var hen befinner sig i sommar.

Genom att ha en stor vuxen- och föräldrarnärvaro kan vi skapa trygghet för våra ungdomar, säger folkhälsostrateg Anna-Maria Säll.

Schools Out i Söderhamn 11 juni

Den 11 juni hålls Schools Out Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Söderhamns skolavslutningsfestival.

Många ungdomar från Bollnäs reser till endagsfestivalen som är en samlingsplats för unga att mötas över kommungränsen och för att fira in sommaren.

Följ gärna med ditt/dina barn och dela upplevelsen med dem!

X-trafik kommer att sätta in extra bussar på linje 100:s ordinarie avgångstider och Transdev som kör bussarna kommer att vara på plats vid Bollnäs resecentrum.

Det kommer att ske fältarbete av kommunens alkohol- och drogterapeuter under kvällen i anslutning till bussar och på plats i Söderhamn.

Ta hjälp från polis, socialtjänst och andra

Ingen vårdnadshavare förväntas ersätta polis eller socialtjänst.

Vid pågående brott, ring 112.

För polisanmälan, ring 11414 eller skicka in ett tips till polisen.

Du kan ringa 1177 eller besöka 1177.se Länk till annan webbplats. för att få hjälp.

Sök hjälp via elevhälsan, eller en ungdomsmottagning

Stöd från familjebehandlarenheten Bollnäs kommun

Misstanke om barn som far illa, orosanmälan barn

Bollnäs kommun och social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Mer om Bollnäs kommuns arbete med social hållbarhet.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024 kl. 09.29