Om bryggor på Näset i Kilafors

Bollnäs kommunvapen

Vi får många frågor om hur vi prioriterar kring badplatsen Näset i Kilafors. Vi vill därför berätta hur det ligger till.

Idag sköts badplatserna Skeppstan, Galven, Karlslund, Näset, Skidtjärn och Orbaden av Bollnäs kommun. Idag finns det bryggor på tre av dem; Skeppstan, Skidtjärn och Karlslund. Det finns även många allmänna badplatser runt om i Bollnäs kommun, med och utan bryggor, som förvaltas av bygdeföreningar och liknande.

Mer om bryggor

På vissa av baden har det funnits bryggor som plockats bort genom åren med anledning av att de blivit uttjänta. Det ekonomiska läget är, och har under en tid tillbaka varit, ansträngt vilket gör att Bollnäs kommun arbetar med att få ner kostnader inom alla verksamheter. Inga nya investeringsmedel för badplatserna har tillkommit vilket gör att vi inte i närtid har möjlighet att investera och sätta i nya bryggor på Näset i Kilafors. I den långsiktiga planeringen finns flera investeringsförslag och utvecklingsförslag kring både utebad och annat friluftsliv men eftersom vi har besparingskrav innebär det att de flesta av förslagen blivit tvungna att prioriterats bort.

Vi arbetar hela tiden aktivt för att göra badplatserna så trivsamma som möjligt med de små medel vi kan avsätta i driften och har kunna göra vissa förbättringar. Exempelvis sandpåfyllnad, volleybollplaner, eldstäder och så vidare. Så även på Näset i Kilafors.

Sommaraktiviteter för barn och ungdomar

Utöver det skapar vi under sommaren olika aktiviteter för barn och ungdomar där de ofta rör sig; vid utebad, nära skolor, vid sporthallar och idrottsplatser. På Näset i Kilafors erbjuder vi i år vattenlek som leds av våra simlärare under veckorna 27-29. Utöver det erbjuder vi bland annat hinderbana vid utegymmet i centrala Kilafors intill Kilafors sporthall, styrketräning för ungdomar samt Föreningsalliansens aktivitet ”Pep up”.

Simundervisning

Alla skolor i Bollnäs kommun håller simundervisning. Det ingår i skolans grunduppdrag. I mellanstadiet lär sig eleverna badvett, säkerhet och hantering av nödsituationer vid vatten. I högstadiet ingår även specifikt hjärt- och lungräddning. Om en elev riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för simning ger skolan stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Våra utesimskolor startades upp på prov vid Skeppstan i Arbrå förra sommaren. Det blev lyckat och därför har vi i år utökat erbjudandet och håller i år även simskola i Bollnäs. Vår plan är att fortsätta utveckla och köra fler utesimskolor vid fler av Bollnäs kommuns badplatser framöver eftersom det är efterfrågat.

Läs mer om våra sommarlovsaktiviteter

Alla sommarlovsaktiviteter vi har riktat till barn- och ungdomar hittar du på vår webbplats: bollnas.se/lov

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024 kl. 16.28