Vi stärker upp förbudet mot motortrafik på Långnäs nattetid

Bild på parkeringen till höger om campingen på Långnäs

3 juli inför vi ett parkeringsförbud mellan klockan 23.00 och 05.00 på parkeringen till höger om campingen. Förbudet blir ett tillägg till det förbud mot motortrafik som redan gäller på området.

Långnäs är till för alla och området ska vara en trygg plats. Vi är måna om att de som bor på Långnäs och gästerna vid Långnäs camping både ska kunna njuta av vår pärla och få sin nattsömn. Tidigare år har boende och campinggäster störts av hög musik från motorburna nattetid. Därför infördes redan 2021 ett förbud mot obehörig trafik utmed Långnäsvägen mellan klockan 23.00 och 05.00.

Som ytterligare insatser inför vi mellan samma klockslag ett parkeringsförbud på parkeringen till höger om campingen, för att förhindra att hög musik spelas från parkerade fordon. I samband med att parkeringsförbudet börjar gälla flyttar vi skylten för förbud mot motortrafik till samma plats, samt tar bort möjligheten för behörig trafik att passera. Förbuden innebär att Polisen har möjlighet att lagföra de som inte respekterar förbuden och avvisa dem från platsen samt att parkeringsvakter kan utfärda en parkeringsanmärkning.

Förbuden införs efter möten mellan Bollnäs kommun, Polisen och näringsidkare på Långnäs.

Varför flyttas skylten?

Skylten, som idag sitter i höjd med lekparken utmed Långnäsvägen, flyttas av flera anledningar. Dels har problemen med hög musik varit som störst på parkeringen. Genom att flytta skylten till parkeringens infart kan vi ta bort tillägget för behörig trafik vilket underlättar Polisens arbete, då de inte längre behöver göra bedömningen om vilka fordon som är obehöriga. Det öppnar även upp Långnäsvägen dygnet runt vilket ger möjlighet att exempelvis hämta besökare på Folkets park.

Tidigare artiklar på ämnet

Det är stökigt utmed Långnäsvägen om nätterna 2023-07-19
Körförbud utmed Långnäsvägen mellan 23-05 2023-06-15
Förbud mot obehörig trafik 2022-06-10

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024 kl. 08.39